Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Första spadtaget för Sjölyckans förskola i Högland

Två barn tillsammans med Kristoffer Park tar det första spadtaget för Sjölyckans förskola.

Det symboliska första spadtaget för Sjölyckans förskola togs av två barn från Åvägens och Höglands förskolor tillsammans med bildningsnämndens ordförande Kristoffer Park, som i sitt invigningstal underströk att ”vi bygger bäst tillsammans”.

Idag onsdag 6 november togs det första spadtaget för Sjölyckans förskola i Högland. Ett högtidligt tillfälle med tanke på att sökandet efter en bra tomt att bygga på började redan 2015.

— Det är roligt att satsningen på att nya lokaler fortsätter och det här visar verkligen att Örnsköldsvik utvecklas, säger Kristoffer Park, bildningsnämndens ordförande.

Namnet Sjölyckan grundar sig på läget vid Höglandsjön och kommunens vision ”Möjligheternas förskola – en förskola att längta till”. Byggnaden blir i två våningar med halvplansförskjutning, likt Ängsmarkens förskola i Gullänget. Lokalerna kommer att erbjuda gemensamma ytor för kreativitet och åtta hemvisten som ska inrymma cirka 120 barn i åldrarna 1-5 år.

Samtidigt som arbetet med bygget nu tar fart pågår även ett parallellt arbete med att forma den nya förskolans verksamhetsidé, som har sin utgångspunkt i helhetsidén som bland annat lyder:

Sjölyckan –

  • ska bedriva verksamheten i demokratiska former, som lägger grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen att aktivt delta i samhället,
  • ska ha en lärandemiljö som är utformad så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande,
  • ska vara en förskola som skapar goda förutsättningar för barn att lära och utveckla i nutidens möjligheter och utmaningar,
  • ska också präglas av en stark vi känsla, tillsammans är vi bra och tillsammans hjälps vi åt. Vi ska inkludera alla i en gemenskap och alla behövs för att bära förskolan mot gemensamma mål.

— Det känns spännande och roligt att vara igång, nu fortsätter vi arbeta med vår verksamhetsidé, att planera för arbetsorganisationen och även förberera för inventarier och mycket mer, berättar rektor Ulrika Messering.

Rekrytering av personal är planerad att genomföras hösten 2020 och Sjölyckans förskola beräknas stå klar att tas i bruk i augusti 2021. I och med det kan kommunen avveckla andra tillfälliga avdelningar i paviljonger, hyrda lokaler eller i tidigare grundskolelokaler som nu åter behövs för grundskolans verksamhet.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Sjöström

2019-11-06