Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förskoleklass obligatorisk från höstterminen 2018

Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Det är riksdagen som fattat beslutet om obligatoriskt förskoleklass för alla barn i Sverige vilket innebär att skolplikten förlängs ett år, från nio till tio år. Ändringen började formellt gälla från och med den 1 januari 2018, men den första årskullen som berörs är de som börjar höstterminen 2018. Att skolplikt införs innebär bland annat att ledighetsansökan för elever nu också gäller barnen i förskoleklass.

De barn som ska börja förskoleklass i Örnsköldsviks kommun under 2018 har plats i förskoleklass på den kommunala skola i närheten av deras bostad. Det är den adress där barnet är folkbokförd som ligger till grund för vilken grundskola barnet tillhör. Det fria skolvalet ger vårdnadshavare möjlighet att ansöka om plats på annan skola än den barnet tillhör. I ett sådant fall kontaktar ni rektor på den skola som önskas senast 15/3 för ansökan om skolplacering.

Läs mer om obligatorisk förskoleklass här

Kontaktperson vid frågor:
Mikael Breilin
Verksamhetschef grundskola F-3
0660-883 65
mikael.breilin@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-03-08