Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Familjecentral startar i Örnsköldsvik i höst

Under hösten 2018 kommer en familjecentral att starta på Fröjastigen 1 i Örnsköldsvik. En familjecentral är en gemensam samlokalisering av verksamheterna öppen förskola, mödravårdscentral, barnavårdscentral, social stöd, nattomsorg och förskola. Denna samlokalisering är möjlig genom ett samarbete mellan Region Västernorrland och Örnsköldsviks Kommun.

- Detta är mycket bra för Regionen. Vi har flera familjecentraler i länet och tidiga insatser där vi kan möta föräldrars behov kan inte underskattas, säger Andreas Sjölander (S), ordförande i Region Västernorrlands folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnd.

- Glädjande för vår kommun att vi nu efter mycket hårt arbete äntligen kan presentera denna lösning för kommuninvånarna, säger Per Nylén (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Denna familjecentral blir viktig i vårt fortsatta arbete om en sammanhållen familjestödskedja.

Den planerade starten för familjecentralen blir i slutet av augusti 2018 och innan sista oktober ska även alla fyra förskoleavdelningar ha samlokalisterats på övre plan i fastigheten. Denna lösning med att Regionen samlokaliserar sina sjuksköterskor och barnmorskor i en kommunal lokal är nyskapande och genomförs som en pilot som ska testas under två år för att sedan utvärderas.

- Bra att vi har kunnat hitta denna lösning på Fröjastigen tillsammans med kommunen. Nu testar vi denna pilot under två år, utvecklar vår samverkan och ser lösningar, säger Anna -Lena Lundberg, primärvårdsdirektör Region Västernorrland.

- Det har varit ett fruktsamt samarbete hela tiden under en stor tidspress på slutet, så jag vill ge en stor eloge till alla inblandade, utrycker Magnus Haglund, kommundirektör Örnsköldsviks Kommun.


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2018-06-13

 Kontakta oss

Magnus Haglund
Kommundirektör
0660 - 883 00
Skicka e-post

Anna-Lena Lundberg
Primärvårdsdirektör Region Västernorrland
070-258 82 00
Skicka e-post