Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Distansundervisning för samtliga elever på Örnsköldsviks Gymnasium

Under de veckor som gymnasiet haft skolförlagd verksamhet för elever i årskurs 3 och introduktionsprogrammet har skolledning och lärare tillsammans med eleverna skapat bästa tänkbara upplägg för att eleverna ska nå examen. Moment som är svåra att genomföra via distans har avklarats samtidigt som lärarna på föredömligt sätt förberett för övergång till distansstudier.

Detta tillsammans med ytterligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har gjort att bildningsförvaltningen beslutat att Örnsköldsviks Gymnasium ska bedriva distansutbildning för samtliga elever.

Övergången till distansundervisning påbörjas från och med måndag 6 april och övergången anpassas efter varje programs behov och skall vara genomfört till den 10 april. Beslutet innebär att antalet elever minskar succesivt på Örnsköldsviks gymnasium under kommande vecka.

För att fortsatt ge eleverna i årskurs 3 så goda förutsättningar som möjligt att ta sin examen kan lärare vid behov överenskomma med elever om att genomföra examinerande uppgifter och praktiska moment på skolan. Detsamma gäller elever vid skolans introduktionsprogram.

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärling ska fullgöra sin APL i de fall praktikplatsen tar emot eleverna.

För elever vid gymnasiesärskolan bedrivs undervisningen i vanlig ordning, men det är fortsatt frivilligt att delta.

Om det finns gymnasieelever som inte har tillgång till internetuppkoppling hemma ska de kontakta sin mentor.

Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information via V-klass.

Beslutet gäller till och med 30 april eller till dess att annat beslut fattas.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2020-04-03