Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Distansstudier gäller vid kommunens gymnasieskolor åk 1-2

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten, idag 17 mars, uppmanat lärosäten och gymnasieskolor att bedriva distansundervisning kommer de kommunala gymnasieskolorna att övergå till distansundervisning för elever i årskurs 1 och 2. Elever i årskurs 3 och elever vid introduktionsprogrammet som läser för att klara gymnasiebehörigheten inför höstterminen 2020 kommer däremot att få fortsatt undervisning på plats i skolan.

Kommunens beslut om distansundervisning gäller från och med onsdag 18 mars. Samtliga gymnasieelever ska gå till skolan onsdag 18 mars för att få information om hur distansundervisningen ska genomföras. Elever och vårdnadshavare uppmanas vidare att ta del av löpande information i V-klass.

- Vi är angelägna om att sistaårseleverna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fullgöra sin utbildning för att på bästa sätt klara sin skolgång, säger Kristina Rastbäck skolchef.

För elever vid gymnasiesärskolan och lärvux bedrivs undervisning i vanlig ordning men det är frivilligt att delta.

Elever som befinner sig på arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning ska fullgöra sin praktik i de fall praktikplatsen tar emot eleverna.

För studerande vid komvux och sfi gäller självstudier. Inga nya intag görs för närvarande

Beslutet om distansundervisning gäller till att börja med fram till måndagen efter påsklovet, det vill säga 20 april, eller tills att annat beslut fattas.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-03-17