Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Affärsutvecklare inom besöksnäring - välkommet nytillskott bland beviljade YH-utbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan meddelade under fredagen vilka utbildningar som beviljats startillstånd inför läsåret 2018/2019. Totalt fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 208 ansökningar, av dem tilldelades Örnsköldsvik fem utbildningar.

– Det är otroligt glädjande att Örnsköldsvik beviljats starttillstånd på hälften av de YH-utbildningar som sökts. Det visar att våra utbildningssamordnare i Örnsköldsvik levererat en god kvalitet och har en hög arbetslivsrelevans och god kännedom om kompetensbehovet i vår region. Vi hade dock önskat en högre utdelning med tanke på det stora kompetensbehovet som finns inom våra olika branscher, säger Lena Finne Jansson, enhetschef vid tillväxtavdelningens folkhälso-och kompetensenhet.

Totalt ansökte Örnsköldsvik om 10 utbildningar, av dem gavs fem startillstånd. Flera av utbildningarna ges sedan tidigare i Örnsköldsvik men ”Affärsutvecklare besöksnäringen” är en ny utbildning som tillkommit.

– Jag tycker det är jättebra att vi får denna utbildning och att det blir mer kvalificerad personal i verksamheterna inom besöksnäringen i området. Det finns idag ett stort rekryteringsbehov av personer med denna utbildning i Höga kusten eftersom besöksnäringen växer så mycket just nu, säger Peter Holmqvist, VD Höga Kusten Destinationsutveckling.

Tilldelade YH-utbildningar till Örnsköldsvik med planerad start hösten 2018:

  • Affärsutvecklare besöksnäring, YrkesAkademin YH AB
  • Kyrkomusiker, Föreningen Mellansels folkhögskola
  • Musikmakarna /Songwriters, Academy of Sweden, Föreningen Mellansels folkhögskola
  • Bygglovshandläggare, Kunskap & Kompetens i Sverige AB
  • Hydraulsystemtekniker, ITH, Institutet För Tillämpad Hydraulik


 

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-01-29