Länk till startsidan

Lärlingsutbildningar SFI/SVA

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge dig som elev en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vuxenutbildningen samarbetar med näringslivet i Örnsköldsvik för att erbjuda lärlingsutbildningar efter de aktuella behov som finns på arbetsmarknaden i Örnsköldsvik.

Möjligheter till jobb

Flera branscher söker personal med god känsla för service.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare eller SVA, svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Våra yrkesutgångar är butiksäljare, gästvärd på hotell, lokalvård med allservice, barnskötare och personlig assistent. Information om barnskötare och personlig assistent finns på separat informationsblad. Det finns också möjlighet med en lärlingsplats utifrån ett individuellt val.

Utbildningen är på heltid under 40 veckor. För att delta i utbildningen måste du kunna följa arbetsplatsens tider. Du gör 70 % av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan. Du får en individuell studieplan.

Övrig information

För att söka en kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan

Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Det är en öppen anmälan där antagning sker i mån av plats. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart

Kursstarter under året sker i februari, augusti och november.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen. Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Butikssäljare 400p

Butikssäljare 400 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Gästvärd på hotell 500p

Gästvärd 500 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Våningsservice 1

VAIVAI01

100

Besöksnäringen

AKTBEO0

100

Logi

RECLOG0

100

Frukost och bufféservering

SERFRU1

100

Lokalvård med allservice 300 poäng gemensamt samt 100 poäng valbart

Lokalvård med allservice 300 poäng gemensamt samt 100 poäng valbart

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötanden 1

SEVSEV01

100

Städservice

REGSTA0

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Valbara kurser:Ergonomi

HALERG0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100

Orienteringskurs 400 p/år som alla inriktningar läser

Orienteringskurs 400 poäng per år

KURS

KURSKOD

POÄNG

Arbetslivskunskap med studieplanering

KGYORI11H

100

Yrkessvenska

KGYORI11F

200

Praktisk digital kompetens

KGYORI11G

50

Modersmålsstöd

KGYORI11E

50

Inom vården är det brist på utbildad arbetskraft och behovet är stort vilket innebär att du har stora möjligheter att få arbete efter denna utbildning

Denna vårdutbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med svenska som andraspråk (SVA). Du läser yrkesämnen och svenska med stöd från en lärare i SVA med målsättningen att man ska bli vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen är på heltid och upplagd på två år och genomförs som lärlingsvux vilket innebär att man läser största delen ute på en arbetsplats där man har en handledare som stöd i utbildningen. Tiden man gör ute på arbetsplatsen kommer att öka för varje termin men är inledningsvis tre dagar ute på arbetsplatsen och två dagar inne på skolan för att i slutet av utbildningen var fyra – fem dagar ute på arbetsplatsen och max en dag inne på skolan.

Tillsammans med yrkesläraren upprättas en individuell studieplan utifrån dina kunskaper och önskemål.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på SFI D nivå.

Ansökan

Du söker via Ansök och se studieplan. Ansökan öppnar 6 mars 2023 och sista ansökningsdag är den 28 maj 2023

Kursstart

Utbildningen börjar den 21 augusti 2023

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv din kurslitteratur. Du måste ha tillgång till en bärbar dator som kommer att användas på skolan i undervisningen.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Är du intresserad av att jobba med barn i förskolan? Vill du öka dina chanser till fast
anställning? När du är klar med utbildningen är du anställningsbar inom kommunen.

Utbildningen
Utbildningen är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för
invandrare eller SVA, svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du
läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Utbildningen är på heltid under 40 + 40 veckor. Du måste kunna följa arbetsplatsens tider. 70 % av utbildningen är på en arbetsplats med en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan. Du och din lärare gör en individuell studieplan utifrån dina kunskaper samt
arbetsplatsens behov.

Övrig information
För kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan
Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart
Kursstarter under året sker i februari, augusti och november.

Kostnad
Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen.
Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel
Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information
Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Ett betydelsefullt arbete
Kan du se andra människors behov som viktiga? Som personlig assistent arbetar du med personer som har funktionsvariationer och behöver hjälp med olika grundläggande behov. Du hjälper personen med att till exempel äta, duscha, klä på sig eller följa med på aktiviteter.

Utbildningen
Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare, eller SVA, svenska som andraspråk. Du läser yrkesämnen och svenska integrerat.

Utbildningen är på heltid under 40 veckor. Fyra dagar i veckan är du på en arbetsplats med en handledare som stöd och en dag i veckan studerar du i skolan. Du får en individuell studieplan utifrån dina kunskaper och arbetsplatsens behov.

Övrig information
För kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan
Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart
Kursstarter sker tre gånger per år i februari, augusti och november.

Kostnad
Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel
Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information
Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Boka tid via mejl eller gå på drop-in.


KURS

KURSKOD

POÄNG

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Specialpedagogik 1

SPCSE01

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Socialt arbete 1

SOCSOC01

100

Yrkessvenska (orienteringskurs)

KYORI11F

200