Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Lärlingsutbildningar

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge dig som elev en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vuxenutbildningen samarbetar med näringslivet i Örnsköldsvik för att erbjuda lärlingsutbildningar efter de aktuella behov som finns på arbetsmarknaden i Örnsköldsvik.

Att läsa en vuxenutbildning som lärling innebär att du som elev genomför 70% av en yrkesutbildning ute på ett företag.

Denna utbildning är för dig som redan läst Grundläggande kockutbildning 800 poäng, Restaurang och storkök 800 poäng eller motsvarande kurser.

Genom att läsa denna utbildning så bygger man på befintlig utbildning för att bli färdig kock på totalt 1400 poäng. När du har genomgått denna utbildning är du redo att ta anställning som kock i restaurangkök.

Utbildningen är 30 veckor lång varav 70 % av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då följs arbetsplatsens tider, både kvällar och helger. Vilket innebär att du måste vara beredd att ha APL både kvällar och helger. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Förkunskapskrav

Grundläggande kockutbildning (800 poäng), restaurang- & storköksutbildning (800 poäng) eller motsvarande kurser.

Kursstart

23 januari 2023.

23 januari 2023.

Kurstid

30 veckor, 600 poäng.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv litteratur och skyddskläder (mössa, kockrock, byxa och täta skor).

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN Länk till annan webbplats..

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2023-01-08. Du ansöker här på webbplatsen se Ansök och se studieplan.

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Poäng

Matlagningskunskap 3

200

Matlagningskunskap 4

200

Mat och dryck i kombination

100

Servering 1

100

Att läsa en vuxenutbildning som lärling innebär att du som elev genomför 70% av en yrkesutbildning ute på ett företag.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Örnsköldsvik men även i andra delar av landet.

Förkunskaper

Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Ansökan

Ansökan till utbildningen kommer att öppna under våren 2023.

Kurstider

Kursen kommer att starta i september 2023 och pågår i två terminer. Startdatum kommer att visas här under våren.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv din kurslitteratur.

Du måste ha tillgång till en bärbar dator och smartphone.

Schema

Studierna är på heltid och eftersom vi delar industriverkstaden med gymnasieskolans nationella program ligger för närvarande schemat under de första tio veckorna måndag-torsdag, kl 11:00-18:00 och fredag 11:00-16:30 (med reservation för ändringar). Schema för de första 10 veckorna skickas ut någon vecka innan utbildningsstart.

Skolförlagt

Undervisningen kommer under de första 10 veckorna att ske på Parkskolan i Industritekniska programmets lokaler. Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler. Under dessa första veckor inne på skolan kommer du att matchas mot ett företag där du senare kommer att genomföra din APL.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

70% av utbildningen kommer du att genomföra ute på ett företag och Arbetsplatsförlagt lärande. Vilket innebär att du efter de första 10 veckorna sedan går ut på heltid på ett företag. Under din APL följer du din handledares arbetstider. Din lärare besöker dig och följer ditt lärande genom en digital app som laddas ner i mobiltelefonen. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

För dig som jobbat i industrin tidigare kan det vara aktuellt med validering av vissa moment. Det bör du diskutera med din lärare redan när du börjar utbildningen.

Kurser i utbildningen på dagtid

Du kommer att läsa 10 kurser om totalt 1000 poäng.

Kurser i utbildningen på dagtid

Kurskod

HT

VT

Poäng

Svetsutbildning

Svets grund

SAASVT0

100


100

Kälsvets 1 (Tig)

SAAKÄL01S3

100


100

Kälsvets 1 (Mig/Mag)

SAAKÄL01S2

100


100

Kälsvets 2 (Mig/Mag)

SAAKÄL02S2


100

100

Kälsvets 2 (Tig)

SAAKÄL02S3


100

100

Stumsvets 1 (Mig/Mag

SAASTU01S2


100

100

Stumsvets 1 (Tig)

SAASTU01S3


100

100Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

50

50

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

50

50

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

50

50

100


Totalt


450

550

1000

Ekonomi

Utbildningen är CSN berättigad.

Att läsa en vuxenutbildning som lärling innebär att du som elev genomför 70% av en yrkesutbildning ute på ett företag.

Som CNC-operatör ansvarar du för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer av främst metall som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv som sedan producerar detaljer till industrin. Det kan handla om en hundradels millimeter för att få ett resultat att överensstämma med kundens önskemål. CNC-operatören måste känna till vad som påverkar maskinen och därefter beräkna inställningen för att få ett bra resultat. Det är vanligt att en CNC-operatör är inriktad antingen mot fräsning, svarvning eller pressning i produktionen men du kan även växla mellan uppgifterna.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på CNC operatörer kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Örnsköldsvik men även i andra delar av landet.

Förkunskaper

Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk

Ansökan

Ansökan till utbildningen kommer att öppna under våren 2023.

Kurstider

Utbildningen kommer att starta i september 2023 och pågår i två terminer. Startdatum kommer att visas här under våren.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv din kurslitteratur. Du måste ha tillgång till en smartphone.

Schema

Studierna är på heltid och eftersom vuxenutbildningen delar industriverkstaden med gymnasieskolans nationella program ligger för närvarande schemat under de första tio veckorna måndag-torsdag, kl 11:00-18:00 och fredag 11:00-16:30 (med reservation för ändringar inför utbildningsstart). Schema för de första 10 veckorna skickas ut någon vecka innan utbildningsstart.

Skolförlagt

Undervisningen kommer under de första 10 veckorna att ske på Parkskolan i Industritekniska programmets lokaler. Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler. Under dessa första veckor inne på skolan kommer du att matchas mot ett företag där du senare kommer att genomföra din APL.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

70% av utbildningen kommer du att genomföra ute på ett företag och Arbetsplatsförlagt lärande. Vilket innebär att du efter de första 10 veckorna sedan går ut på heltid på ett företag. Under din APL följer du din handledares arbetstider. Din lärare besöker dig och följer ditt lärande genom en digital app som laddas ner i mobiltelefonen. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

För dig som jobbat i industrin tidigare kan det vara aktuellt med validering av vissa moment. Det bör du diskutera med din lärare redan när du börjar utbildningen.

Kurser i utbildningen på dagtid

Du kommer att läsa 10 kurser om totalt 1000 poäng.

Kurser CNC-operatör

Ämne

Poäng

VT

HT

Människa i Industrin

100P

50P

50P

Tillverkningsunderlag1

100P

50P

50P

Industritekniska processer

100P

50P

50P

Produktionsutrustning 1

100P

-

100P

Produktionsutrustning 2

100P

100P

-

Produktionsutrustning 3

100P

100P

-

Datorstyrd produktion 1

100P

-

100P

Datorstyrd produktion 2

100P

50P

50P

Datorstyrd produktion 3

100P

100P

-

CAD/CAM

100P

50P

50P

Summa antal poäng:

1000P

550P

450P

Möjligheter till jobb

Flera branscher söker personal med god känsla för service.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare eller SVA, svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Våra inriktningar är butiksäljare, gästvärd på hotell, lokalvård, fastighetsskötsel och barnskötare. Det finns också möjlighet med en lärlingsplats utifrån ett individuelltval. Utbildningen är på heltid under 40 veckor. För att delta i utbildningen måste du kunna följa arbetsplatsens tider. Det finns möjlighet till förlängning beroende på ditt yrkespaket. Du gör 70 % av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan med lärare. Du och din lärare gör en individuell studieplan utifrån dina kunskaper och yrkesinriktning samt arbetsplatsens behov.

Förkunskapskrav

Tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan

Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Det är en öppen anmälan där antagning sker i mån av plats. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart

Kontinuerligt intag. Mer information ges vid intervjun.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen. Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Urval

Vid fler sökande än platser görs urval enligt förordningen om vuxenutbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Butikssäljare 400p

Butikssäljare 400 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Gästvärd på hotell 500p

Gästvärd 500 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Våningsservice 1

VAIVAI01

100

Besöksnäringen

AKTBEO0

100

Logi

RECLOG0

100

Frukost och bufféservering

SERFRU1

100

Service inne och ute 400p

Service inomhus 400 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötanden 1

SEVSEV01

100

Städservice

REGSTA0

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Ergonomi

HALERG0

100

Service ute och inne 400p

Service utomhus 400 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100

Städservice

REGSTA0

100

Barnskötare bas del 1 500p

Barnskötare bas del 1 500 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Människors miljöer

PEDMÄI0

100

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Barnskötare bas del 2 + påbyggnad, 800 poäng

Barnskötare bas del 2 + påbyggnad, 800 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Etnicitet och kulturmöten

SOIETN0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Pedagogiska teorier och praktiker

PEDPED0

100

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100

Orienteringskurs 400 p/år ingår i alla kurser förutom bas del 2 som läser yrkessvenska 100 päng

Orienteringskurs 400 poäng per år

KURS

KURSKOD

POÄNG

Arbetslivskunskap med studieplanering

KGYORI11H

100

Yrkessvenska

KGYORI11F

200

Praktisk digital kompetens

KGYORI11G

50

Modersmålsstöd

KGYORI11E

50

Inom vården är det brist på utbildad arbetskraft och behovet är stort vilket innebär att du har stora möjligheter att få arbete efter denna utbildning

Denna vårdutbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med svenska som andraspråk (SVA). Du läser yrkesämnen och svenska med stöd från en lärare i SVA med målsättningen att man ska bli vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen är på heltid och upplagd på två år, 1 600 poäng, och genomförs som lärlingsvux vilket innebär att man läser största delen ute på en arbetsplats där man har en handledare som stöd i utbildningen. Tiden man gör ute på arbetsplatsen kommer att öka för varje termin men är inledningsvis tre dagar ute på arbetsplatsen och två dagar inne på skolan för att i slutet av utbildningen var fyra – fem dagar ute på arbetsplatsen och max en dag inne på skolan.

Tillsammans med yrkesläraren upprättas en individuell studieplan utifrån dina kunskaper och önskemål.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på SFI D nivå.

Ansökan

Du söker via Ansök och se studieplan. Ansökan öppnar 1 oktober 2022 och sista ansökningsdag är den 20 november 2022.

Kurstid

2023-01-09 – 2025-01-12 med sommaruppehåll

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv din kurslitteratur.

Du måste ha tillgång till dator och smartphone.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

För mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningen.

Är du intresserad av att jobba med barn i förskolan? Vill du öka dina chanser till fast
anställning? När du är klar med utbildningen är du anställningsbar inom kommunen.

Utbildningen
Utbildningen är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för
invandrare eller SVA, svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du
läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Utbildningen är på heltid under 40 + 40 veckor. Du måste kunna följa arbetsplatsens tider. 70 % av utbildningen är på en arbetsplats med en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan. Du och din lärare gör en individuell studieplan utifrån dina kunskaper samt
arbetsplatsens behov.

Förkunskapskrav
Tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan
Du kan söka hos en studie- och yrkesvägledare. Det är en öppen anmälan, där antagning sker i mån av plats. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart
Kontinuerligt intag. Mer information ges vid intervjun.

Kostnad
Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen.
Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Urval
Vid fler sökande än platser görs urval enligt förordningen om
vuxenutbildningen.

Studiemedel
Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information
Kontakta studie- och yrkesvägledare på Komvux eller Anna Norlin 073-544 30 08.