Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Lärlingsutbildning - svetsare

Utbildningsstart 27 september 2021

Att läsa en vuxenutbildning som lärling innebär att du som elev genomför 70% av en yrkesutbildning ute på ett företag.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas. Travers ingår i utbildningen och certifikat för Heta arbeten kan du ta till självkostnadspris.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Örnsköldsvik men även i andra delar av landet.

Förkunskaper

Du bör ha minst nioårig grundskola eller motsvarande. Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 augusti 2021. Du ansöker här på webbplatsen, se Ansökan kurser eller yrkesutbildningar.

Kurstider

Kursen startar 27 september 2021 och pågår i två terminer.

  • Hösten 2021: 27 september-16 januari (16 veckor)
  • Våren 2022: 17 januari-5 juni (20 veckor)

Schema

Studierna är på heltid och eftersom vi delar industriverkstaden med gymnasieskolans nationella program så ligger schemat under de första tio veckorna måndag-torsdag, kl 11:00-18:00 och fredag 11:00-16:30 (med reservation för ändringar). Schema för de första 10 veckorna skickas ut någon vecka innan utbildningsstart.

Skolförlagt

Undervisningen kommer under de första 10 veckorna att ske på Parkskolan i Industritekniska programmets lokaler. Utbildningen inleds med grundläggande kurser för att öka din kännedom om yrket. Du kommer att få kunskap om industrins processer och arbetssätt samt arbetsmiljösäkerhet, lagar och regler. Under dessa första veckor inne på skolan kommer du att matchas mot ett företag där du senare kommer att genomföra din APL.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

70% av utbildningen kommer du att genomföra ute på ett företag och Arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du din handledares arbetstider. Din lärare besöker dig och följer ditt lärande genom en digital app som laddas ner i mobiltelefonen. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

För dig som jobbat i industrin tidigare kan det vara aktuellt med validering av vissa moment. Det bör du diskutera med din lärare redan när du börjar utbildningen.

Kurser i utbildningen på dagtid

Du kommer att läsa 10 kurser om totalt 1000 poäng

Kurser i utbildningen på dagtid
 

Kurskod

HT

VT

Poäng

Svetsutbildning

Svets grund

SAASVT0

100


100

Kälsvets 1 (Tig)

SAAKÄL01S3

100


100

Kälsvets 1 (Mig/Mag)

SAAKÄL01S2

100


100

Kälsvets 2 (Mig/Mag)

SAAKÄL02S2


100

100

Kälsvets 2 (Tig)

SAAKÄL02S3


100

100

Stumsvets 1 (Mig/Mag

SAASTU01S2


100

100

Stumsvets 1 (Tig)

SAASTU01S3


100

100Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S

50

50

100

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01

50

50

100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01

50

50

100


Totalt


450

550

1000

Ekonomi

Utbildningen är CSN berättigad.