Länk till startsidan

Guide till att välja mattekurs på gymnasial nivå

Vill studera matematik på gymnasial vuxenutbildning men är osäker på vilken kurs du ska välja? Här presenteras de olika nivåer och spår du kan välja.

Tillgängliga spår och matematikkurser på gymnasial nivå:

 • Spår a: matematik 1a och 2a
 • Spår b: matematik 1b, 2b och 3b
 • Spår c: matematik 1c, 2c, 3c, 4 och 5

Siffrorna markerar nivå

Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först.

Bokstäverna visar olika spår

Det finns tre olika spår. Du väljer ett av spåren och håller dig sedan till det spåret. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

 • a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå.
 • b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.
 • c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.

Att byta spår är möjlighet men kräver en del kompletteringar. Om du exempelvis har läst 1b och sedan vill växla över till c-spåret (2c) måste du komplettera vissa moment. Du behöver dock inte läsa om kurs 1c.

Spåren leder olika långt innan de tar slut

Några exempel:

 • Om du vill bli behörig till sjuksköterska på universitetet krävs kurs 2, och du blir behörig med vilken som helst av kurserna 2a, 2b eller 2c. Men du läser inte alla tre kurserna, utan endast en av dem.
 • Vill du blir behörig till civilekonomutbildning krävs kurs 3, och då bör du välja b-spåret (eller c-spåret) redan från början.
 • För att bli behörig till högskoleingenjör krävs kurs 3c - men inte 3b. Det är ett av få exempel där man bara godkänner en av kurserna på samma nivå.

Har du läst i gamla systemet?

Före 2012 kallades mattekurserna A, B, C, D och E. Betygsskalan var IG/G/VG/MVG. Gamla och nya kurser kan jämföras ungefär så här:

 • Matematik A: 100 poäng = Matematik 1: 100 poäng
 • Matematik B: 50 poäng = Matematik 2: 100 poäng
 • Matematik C: 100 poäng = Matematik 3: 100 poäng
 • Matematik D: 100 poäng = Matematik 4: 100 poäng
 • Matematik E: 50 poäng = Matematik 5: 100 poäng

Du som har läst enligt det gamla systemet och vill läsa mer matematik måste bestämma lämplig nivå. Kursinnehållet har generellt sett blivit svårare i de nya kurserna. Därför kan det vara klokt att "går ner" en nivå. Detta gäller speciellt om du tidigare har läst gamla Matematik B, som var 50 poäng, och vill fortsätta läsa på nästa nivå. Att då börja direkt med Matte 3b eller 3c är svårt utan att först läsa 2b eller 2c.