Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Frånvaro, studieuppehåll, avbrott

Kontakta skolan eller din lärare om du är sjuk eller är hemma för vård av barn. Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats om hur och när du ska sjukanmäla dig och om vad som gäller för vård av barn.

Din studieplan kan behöva ändras när du återgår till studier. Om du har studiemedel från CSN, ta kontakt med CSN för att informera om eventuella ändringar.

Ledighet och studieuppehåll

Vill du ha ledighet kontaktar du en lärare och ber om en blankett för ledighetsansökan. Blanketten går också att hämta på e-tjanser.ornskoldsvik.se

Ledighet får beviljas av lärare högst 5 dagar per kalenderår. Ytterligare ledighet kan beviljas av rektor för maximalt 3 veckor. Vid behov av längre ledighet måste du ta studieuppehåll.

Du måste ansöka minst 7 dagar innan du vill vara ledig.

Under studieuppehåll kan du inte få pengar från CSN. Om du får stöd från exempelvis arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen (försörjningsstöd) måste du själv meddela studieuppehållet till dem.

Om du har börjat en kurs och sedan uteblivit under tre veckor i följd avbryts du från kursen. Undantag är om du har meddelat sjukdom eller om rektor har beviljat ledighet. Om du blivit avbruten från en kurs och du vill återuppta den måste du söka på nytt.