Länk till startsidan

Beställ betyg och intyg - vuxenstuderande

Här hittar du information om hur du beställer betyg och intyg från Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik.

Observera att betyg från gymnasieskolan beställs via e-tjänsten för skolbetyg Länk till annan webbplats.

Ett betyg visar att du har avslutat en kurs och blivit betygsatt. Du kan beställa utskrift av alla betyg du har fått från Vuxenutbildningen, eller välja vilka betyg du vill ha utskrivna. Vi skickar betygen automatiskt till antagning.se och Universitets- och högskolerådet (UHR), du behöver inte ladda upp dem själv.


Din kontaktinformation
Din kontaktinformation


Om du har slutfört ett nationellt yrkespaket kan du få en bilaga med din betygsutskrift. Bilagan beskriver vilket yrkesområde utbildningen gäller samt vilka kunskaper och färdigheter du har fått.

Har du funderingar är du välkommen att kontakta vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se.


Din kontaktinformation
Din kontaktinformation


Ett studieintyg visar kursnamn, kurspoäng, datum och studietakt för kurser som du har läst eller läser. Ange vilken period du vill ha med i intyget och eventuellt vad du ska använda det till. Du kan också logga in på din studieplan för att ladda ner information om det är brådskande. Länk till annan webbplats.Din kontaktinformation
Din kontaktinformation

I vårt datasystem finns ofta uppgifter långt tillbaka i tiden. Du måste därför skriva för vilken period du söker ditt intyg.

Om du inte redan har en gymnasieexamen eller ett slutbetyg kan du begära att få det utfärdat via Vuxenutbildningen. Det kan innehålla betyg från både Vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för att planera och beställa.

Om du redan har en examen eller ett slutbetyg ska du beställa det via e-tjänsten för skolbetyg. Länk till annan webbplats.

Kurser som du läser via Vuxenutbildningen betygssätts. Undantag är så kallade orienteringskurser, där du får ett intyg. Gymnasiearbete är ingen vanlig kurs och där ges endast godkänt eller icke godkänt betyg. Om du avbryter en kurs innan ditt planerade kursslut (och inte är klar med kursen) sätts inget betyg.

Betygsskalan som gäller nu är A-B-C-D-E-F.

A är högsta betyg
E är lägsta godkända betyg
F är icke godkänt
- "streck" betyder att det inte finns grund för betygssättning

Till alla kurser finns så kallade kunskapskrav. Dessa beskriver vilka mål du ska nå för att få ett visst betyg. Läraren informerar om kraven i början av kursen. Du har också rätt att få veta under kursens gång hur du ligger till.

Du kan själv läsa på Skolverkets webbplats om kunskapskraven i varje kurs. Länk till annan webbplats.

Höja ett redan godkänt betyg

Har du behov av att höja ett betyg, där du redan tidigare fått godkänt, kan du anmäla dig till en så kallad prövning. Läs mer om betygsprövning här på webbplatsen, se Anmäl till betygsprövning.

Olika slags betygsdokument

Utdrag ur betygskatalog är det vanligaste dokumentet som vi utfärdar. Det innehåller en uppräkning av kurser som du har läst hos oss.

  • Utdrag ur betygskatalog innehåller kurser med betygen A-B-C-D-E-F
  • Samlat betygsdokument gäller gamla kurser med betygen MVG-VG-G-IG

Examensbevis och slutbetyg är dokument med en annan tyngd. Du kan skaffa dem hos oss om du inte tidigare har fått motsvarande dokument från gymnasiet. Dokumenten ger behörighet till högskolestudier.

  • Examensbevis innehåller enbart kurser med betygsskalan A-F, men vissa gamla kurser kan omvandlas till nya enligt en tabell.
  • Slutbetyg får utfärdas som längst till den 1 juli 2025. Det kan innehålla kurser ur båda betygssystemen.