Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Att studera på gymnasial nivå

Här nedan hittar du information om att studera på gymnasial nivå. Alla kurser ges på distans via utbildningsföretaget Arena Utbildning.

Vill du ta del av kursutbud, Se kurser på gymnasial nivå här på webbplatsen.

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning). Undantag kan göras (gäller främst engelska) efter beslut av rektor.

Till flera av kurserna krävs ytterligare kunskaper, se förkunskapskrav för varje kurs på Arena Utbildnings webbplats. Alternativt Se kurser på gymnasial nivå här på webbplatsen. Där hittar du alla kurser med länkar till Arena Utbildnings webbplats.

Du får betyg i varje kurs. Om du vill ha dem på ett dokument måste du själv beställa. Det gör du här på webbplatsen, se Beställ betyg. Om du vill ha examen eller slutbetyg ska du kontakta studie- och yrkesvägledare.

Du väljer själv din studietakt. Kurstiden för en 100-poängskurs kan vara allt från fem veckor och uppåt. Som exempel kan du läsa på:

 • Heltid 100 % studietakt: 5 veckor
 • Halvtid 50 % studietakt: 10 veckor
 • Kvartsfart 25 % studietakt: 20 veckor

Om du vill läsa på heltid är det lämpligt att läsa två kurser i taget. Du börjar med två kurser på 10 veckor. Sedan läser du en ny omgång med två kurser på 10 veckor.

Vill du däremot studera på halvtid rekommenderar vi att du läser en kurs i taget. Varje kurs tar i så fall 10 veckor.

Tänk på att det kan vara utmanande att läsa en kurs på heltid i fem veckor, speciellt i ämnena matematik, svenska och engelska.

Sök kurserna via e-tjänst här på webbplatsen, se Ansök om kurser eller yrkesutbildningar. Du söker senast söndag klockan 24:00 fyra veckor före kursstart. Till vissa kursstarter är det längre ansökningstid.

I e-tjänsten presenteras kurserna i bokstavsordning under rubriken Arena Utbildning - gymnasial vuxenutbildning.

Kursstarten som anges i e-tjänsten är första möjliga start. Längre fram i ansökan kan du välja ett senare datum. Kursslut visar årets sista dag. Kursen kan gå in på nästa år. Det väljer du i så fall längre fram i ansökan.

Du kan starta distanskurser varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum. Du startar individuellt med hjälp av dator.

En till två veckor före kursstart kommer du att få ett sms från Arena Utbildning. Där finns information om hur du skapar ett konto i lärplattformen Exlearn, där hela din kurs sedan kommer att finnas. Där finns också en kort introduktionskurs för Exlearn. Du lär dig hur Exlearn fungerar, hur du bokar prov, kontaktar din lärare, lämnar in uppgifter med mera. Du får också veta om din kurslitteratur.

Inför att du ska börja studera kan du kolla upp vilken kurslitteratur du behöver genom att besöka Arena Utbildnings webbplats. Där kan du söka efter kurs och se vilken kurslitteratur du behöver. Alternativt Se kurser på gymnasial nivå här på webbplatsen. Där hittar du alla kurser med länkar till Arena Utbildnings webbplats.

Om det står att digital litteratur är integrerad i kursen så är den gratis. Annars måste du själv skaffa böckerna.

Du studerar på distans via lärplattformen Exlearn. Du kan inte ringa din lärare, utan du får hjälp via digitala verktyg. Du måste ha datorvana och tillgång till dator. Det fungerar inte med enbart telefon.

När du loggar in i Exlearn hittar du en introduktionskurs till själva lärplattformen. Ta dig tid att gå igenom introduktionen så du blir bekant med Exlearn redan från början.

Inlämningsuppgifter och examination

 • Under kursen lämnar du in skriftliga uppgifter som bedöms av din lärare.
  Du måste följa din studieplan och lämna in dina uppgifter i tid. Du kan lämna in före deadline, och i så fall fortsätta med nästa uppgift, eftersom hela kursen finns tillgänglig i lärplattformen. Du kan dock inte lämna in senare. Om du behöver mer tid måste du förlänga kursen i samråd med en studie- och yrkesvägledare.
 • Fysik, kemi och biologi har laborationer som görs i lokal i Örnsköldsvik.
 • Muntliga prov ingår i en del kurser.
 • Varje kurs avslutas med en skriftlig examination på plats i Örnsköldsvik. Du måste boka provet minst 2 veckor i förväg. Du bokar i Exlearn.
 • Nationella prov görs också på plats i Örnsköldsvik. Det gäller kurserna Engelska 5 och 6, Matematik 1, 2, 3 och 4, Svenska 1 och 3 samt Svenska som andraspråk 1 och 3.

Studielänken har drop-in

Hos Studielänken kan du få hjälp att komma igång i alla kurser. Du kan också få extra stöd i svenska, engelska och matematik.
Obs! begränsat under corona-tider.

Du kan använda Lärcentrums lokaler

Ibland kan det kännas bra att studera i en annan miljö än i hemmet. Alla som läser på distans kan använda lokalerna i Lärcentrum, som ligger i Arken Trekanten, Lasarettsgatan 5, öppet vardagar från klockan 10.00 till 14.00.
Obs! Begränsat under corona-tider.

Din studieplan visar dina kurser, antalet poäng, start och slutdatum samt dina mål med studierna. Det är först och främst de uppgifter du lämnar i din ansökan och i samtal med studie- och yrkesvägledare.

För att se din studieplan behöver du först skapa ett användarkonto samt ansöka. Ansöka gör du via e-tjänst här på webbplatsen, se Ansökan om kurser eller yrkesutbildningar. Sedan kan du se din studieplan via Se din studieplan (för dig som studerar) här på webbplatsen.

Det är viktigt att du följer din studieplan och har koll på vad du ska göra varje vecka så att du inte hamnar efter i din planering. Om du tvingas förlänga en kurs med bara en vecka kan det påverka ditt studiestöd från CSN. Läs mer om studiestöd och vilka skyldigheter du har på CSNs webbplats.

Meddela ändringar i din studieplan

Om du märker att du inte hinner klart som du planerat bör du diskutera alternativen med Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare.

 • Vill du förlänga en kurs ska det göras senast två veckor före planerat kursslut, annars riskerar kursen att avslutas och betygssättas vid det ursprungliga datumet. Efter datum för kursslut går det inte att förlänga kursen.
 • Om du inte är aktiv i en kurs avbryts du automatiskt efter tre veckors inaktivitet (om du inte meddelat sjukdom eller planerad ledighet). Om kursen har blivit avbruten på grund av inaktivitet och du vill återuppta den måste du söka på nytt.

Om du vill ta ledigt från distansstudier finns några alternativ:

 1. Du är ledig mellan två kurser. Du planerar alltså för ett uppehåll i studierna, som kan vara en vecka lika väl som hela sommaren. Under uppehållet kan du inte få stöd från CSN.
 2. Du förlänger en kurs så att du hinner lämna in dina uppdrag i tid trots ledigheten. I så fall pågår kursen, men i lägre studietakt.
 3. Du följer din studieplan och lämnar in dina uppgifter i tid trots några dagars ledighet.
 4. Du avbryter den pågående kursen. Om du vill fullfölja måste du i så fall söka kursen igen med nytt startdatum.

Sjukdom och vård av barn

Blir du sjuk eller behöver vårda barn eller närstående måste du meddela första sjukdagen till CSN för att få behålla din ersättning. Läs mer på CSNs webbplats.