Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Anmäl till prövning för betyg - vuxenstudernade

Fyll i anmälan till prövning för betyg i grundläggande och gymnasiala kurser i formuläret nedan. För anmälan till betygsprövning i sfi-kurser besök sfi-drop-in, ring eller skicka e-post.

Ta med giltig ID-handling till prövningstillfället.

Skola där jag vill pröva * (obligatorisk)
Skola där jag vill pröva


Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det) * (obligatorisk)
Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det)


Personuppgifter
PersonuppgifterEn prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Du som gör en prövning får ett betyg i den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas det också att "tenta av en kurs”.

Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Det är möjligt att nå alla betygssteg och dina kunskaper ska därför bedömas i förhållande till alla delar av kunskapskraven för kursen.

Det är läraren som utformar prövningen i detalj. Det är alltid en skriftlig del på plats i Örnsköldsvik. Prövningen kan också innehålla

  • muntliga prov
  • inlämningsuppgifter
  • laborationer
  • praktiska moment

En prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Prövningsperioder för kurs på grund- eller gymnasienivå

Du måste anmäla dig minst 3 veckor innan du vill göra prövningen (gärna tidigare för att hinna förbereda dig).

Prövningsperiod våren 2022: 2022-03-07 till och med 2022-05-06

Anmälningsperiod: till och med 2022-04-20

Prövningsperiod hösten 2022: 22-08-22 till och med 22-11-04

Anmälningsperiod: till och med 2022-10-19

Avgift och betalning

  • Prövningsavgift: 500 kronor per kurs
  • Betala via Swish till nummer: 123 562 2162. Sfi-prövning betalas senast sju dagar före prövningen. Övriga kurser betalas direkt vid anmälan.
  • Mottagare ska vara Vuxenutbildningen Örnsköldsviks kommun
  • Ange i meddelandefältet: personnummer och kurs.

Om du skjuter upp den prövning du anmält dig till för att göra den vid ett senare tillfälle återbetalas inte avgiften. Du får i så fall betala ännu en avgift. För att avgiften ska återbetalas så behöver du visa upp ett läkarintyg för din lärare. 

Har du läst samma/motsvarande kurs tidigare via kommunal vuxenutbildning och fått betyg F eller IG och studerar andra kurser hos Komvux Arken behöver du inte betala prövningsavgift.