Örnsköldsviks kommuns logotyp

Anmäl till prövning för betyg - vuxenstuderande

Anmäl till prövning för betyg - vuxenstuderande

Fyll i anmälan till prövning för betyg i grundläggande och gymnasiala kurser i formuläret nedan. För anmälan till betygsprövning i sfi-kurser besök sfi-drop-in, ring eller skicka e-post.

Ta med giltig ID-handling till prövningstillfället.

Skola där jag vill pröva * (obligatorisk)
Skola där jag vill pröva


Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det) * (obligatorisk)
Hur vill du få ditt betyg? (vid brådska bör du hämta det)


Personuppgifter
PersonuppgifterEn prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Du som gör en prövning får ett betyg i den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas det också att "tenta av en kurs”.

Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Det är möjligt att nå alla betygssteg och dina kunskaper ska därför bedömas i förhållande till alla delar av kunskapskraven för kursen.

Det är läraren som utformar prövningen i detalj. Det är alltid en skriftlig del på plats i Örnsköldsvik. Prövningen kan också innehålla

  • muntliga prov
  • inlämningsuppgifter
  • laborationer
  • praktiska moment

En prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Prövningsperioder för kurs på grund- eller gymnasienivå

Du måste anmäla dig minst 3 veckor innan du vill göra prövningen (gärna tidigare för att hinna förbereda dig).

Prövningsperiod hösten: 2021-09-13 till och med 2021-11-12
Anmälningsperiod: till och med 2021-10-17

Prövningsperiod våren 2022: 2022-03-07 till och med 2022-05-06
Anmälningsperiod: till och med 2022-04-20

Prövningsperioder för kurs inom sfi

Anmäl dig senast två veckor före prövningen.

Hela prövningen görs samma dag.

Avgift och betalning

  • Prövningsavgift: 500 kronor per kurs
  • Betala via Swish till nummer: 123 562 2162. Sfi-prövning betalas senast sju dagar före prövningen. Övriga kurser betalas direkt vid anmälan.
  • Mottagare ska vara Vuxenutbildningen Örnsköldsviks kommun
  • Ange i meddelandefältet: personnummer och kurs.

Om du skjuter upp den prövning du anmält dig till för att göra den vid ett senare tillfälle återbetalas inte avgiften. Du får i så fall betala ännu en avgift. För att avgiften ska återbetalas så behöver du visa upp ett läkarintyg för din lärare. 

Har du läst samma/motsvarande kurs tidigare via kommunal vuxenutbildning och fått betyg F eller IG och studerar andra kurser hos Komvux Arken behöver du inte betala prövningsavgift.