Länk till startsidan

Anmäl till prövning för betyg - vuxenstuderande

Prövningsperioden sträcker sig från 19 augusti till och med 18 oktober 2024.

Du som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun kan lämna in din ansökan från och med den 29 juli till och med den 29 september. Ansökan görs digitalt via OneGate på Örnsköldsviks kommuns webbplats.

Handläggningen av din ansökan tar cirka tre veckor.

 • En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Du som gör en prövning får ett betyg i den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas det också att "tenta av en kurs”.
 • Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Det är möjligt att nå alla betygssteg och dina kunskaper ska därför bedömas i förhållande till alla delar av kunskapskraven för kursen.
 • En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Du som gör en prövning får ett betyg i den specifika kurs som prövningen avser. I vardagligt tal kallas det också att "tenta av en kurs”.
 • Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Det är möjligt att nå alla betygssteg och dina kunskaper ska därför bedömas i förhållande till alla delar av kunskapskraven för kursen.
 • Det är läraren som utformar prövningen i detalj. Det är alltid en skriftlig del på plats i Örnsköldsvik.
 • Prövningen kan också innehålla, muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer och praktiska moment.
 • En prövning ger inte rätt till studiemedel från CSN

När du blivit antagen till prövning

Arena lägger alltid upp prövningskursen på 5 veckor medan det i vårt system endast registreras på en dag.Det alltså att se olika ut när du loggar in på Exlearn och när du loggar in för att se din studieplan.

 • Logga in på kursen och aktivera den.
 • I kursen i Exlearn finns lite hjälp i form av repetitioner och tips hur du kan förbereda dig.
 • Du bokar provdatum med Arena när som helst under den tiden kursen pågår. Det datum du bokar prov är det datum betyget kommer att registreras på.

Arena utbildning kommer att skicka ut ett sms med inloggningsuppgifter till lärplattformen Exlearn innan kursstart. Om det inte kommer något sms, kontakta elev- och kundsupport på telefonnummer 010-788 00 39 eller skicka e-post till arenautbildning@arenakoncernen.se

Du behöver komma igång med kursen under första veckan för att inte riskera att tappa din plats.


Om du har frågor om kursen eller problem med inloggning kontakta:

Arena utbildning
Elev- & kundsupport
Telefon: 010-788 00 39
Telefontid: vardagar 09:00-12:00, 13:00-15:00
E-post: arenautbildning@arenakoncernen.se

Prövningsperioder för kurs på grund- eller gymnasienivå

Du måste anmäla dig minst 3 veckor innan du vill göra prövningen (gärna tidigare för att hinna förbereda dig).

Prövningsperiod hösten 19 augusti till och med 18 oktober 2024

(Ansökan till prövning öppnas 29 juli och stängs 29 september)

Handläggningstid 3 veckor.

Ansökan öppnas 29 juli och stängs 29 september

Avgift och betalning

 • Prövningsavgift: 500 kronor per kurs. Betalas direkt vid anmälan.
 • Betala via Swish till nummer: 123 562 2162.
 • Mottagare ska vara Vuxenutbildningen Örnsköldsviks kommun
 • Ange i meddelandefältet: personnummer och kurs.

Om du skjuter upp den prövning du anmält dig till för att göra den vid ett senare tillfälle återbetalas inte avgiften. Du får i så fall betala ännu en avgift. För att avgiften ska återbetalas så behöver du visa upp ett läkarintyg för din lärare. 

Har du läst samma/motsvarande kurs tidigare via kommunal vuxenutbildning och fått betyg F eller IG och studerar andra kurser hos Komvux Arken behöver du inte betala prövningsavgift.