Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Vård och omsorg VFU

Örnsköldsviks kommun välkomnar dig som student på socionomprogrammet vid Umeå universitet och Mittuniversitetet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student på socionomutbildningen får du möjlighet att möta och lära av den verklighet där du kommer att vara verksam i framtiden.

Örnsköldsviks kommun välkomnar även ett stort antal sjuksköterskestuderande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student möter du handledande sjuksköterskor och huvudhandledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden .

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Örnsköldsviks kommuns verksamheter tar emot och handleder studerande från fysioterapeut/sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammen.

Universiteten, i samarbete med välfärdsförvaltningen, fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

VFU-samordnare
Socionomprogrammet: Ina Strömberg 0660 – 882 31
Sjuksköterskestuderande: Marie Jonsson 0660 – 26 53 71