Länk till startsidan

Vård och omsorg VFU

Örnsköldsviks kommun välkomnar dig som student på socionomprogrammet vid Umeå universitet och Mittuniversitetet på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student på socionomutbildningen får du möjlighet att möta och lära av den verklighet där du kommer att vara verksam i framtiden.

Örnsköldsviks kommun välkomnar även ett stort antal sjuksköterskestuderande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student möter du handledande sjuksköterskor och huvudhandledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden .

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Örnsköldsviks kommuns verksamheter tar emot och handleder studerande från fysioterapeut/sjukgymnast- och arbetsterapeutprogrammen.

Universiteten, i samarbete med välfärdsförvaltningen, fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

VFU-samordnare
Rekryteringsservice: 0660-88 000

Sjuksköterskestuderande: Marie Jonsson 0660-26 53 71