Länk till startsidan

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Bra att veta

Kommunen tar, i överenskommelse med universiteten, årligen emot ett antal studenter som utbildar sig till socionom, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, förskollärare och lärare. Även andra studenter är välkomna att höra av sig.

På kommunens arbetsplatser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) möter du handledare som ska stödja dig för att uppnå målen med VFU-perioden. Kommunen har över 300 utsedda lokala lärarutbildare. Deras ansvar är att bidra till en så bra utbildning som möjligt under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen.

Universiteten, i samarbete med kommunens välfärdsförvaltning och bildningsförvaltning, fördelar platserna utifrån önskemål och tillgång till VFU-platser.

När du blivit erbjuden praktik inom skola eller förskola ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ansök om utdraget hos polisen i god tid innan din VFU börjar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.