Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Läsårstider och lediga dagar grundskola och grundsärskola

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma. Avvikelser meddelas via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.

Höstterminen 2021

Fredag 20 augusti - onsdag 22 december

Vecka 44 Höstlov, måndag 1 november - söndag 7 november

Vårterminen 2022

Tisdag 11 januari - torsdag 9 juni

Vecka 10 Vinterlov, måndag 7 mars - söndag 13 mars

Vecka 16 Påsklov, måndag 18 april - söndag 24 april

Lovdag 27 maj

Övriga lediga dagar
Utöver lov finns ytterligare dagar då eleverna är lediga från skolan. Under dessa dagar planerar skolans personal verksamheten och har egen kompetensutveckling. Detta gäller 3-4 dagar per läsår. När dagarna är får du meddelande om via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.