Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Läsårstider och lediga dagar grundskola och grundsärskola

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma. Avvikelser meddelas via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.

Vårterminen 2022

Tisdag 11 januari - torsdag 9 juni

Vecka 10 vinterlov, måndag 7 mars - fredag 11 mars

Vecka 16 påsklov, måndag 18 april - fredag 22 april

Lovdag:

Fredag 27 maj

Höstterminen 2022

Onsdag 17 augusti - torsdag 22 december

Vecka 44 höstlov, måndag 31 oktober - fredag 4 november

Vårterminen 2023

Tisdag 10 januari - torsdag 8 juni

Lovdagar:

Vecka 10 vinterlov, måndag 6 mars - fredag 10 mars

Vecka 15 påsklov, tisdag 11 april - fredag 14 april

Fredag 19 maj

Måndag 5 juni

Övriga lediga dagar
Utöver lov finns ytterligare dagar då eleverna är lediga från skolan. Under dessa dagar planerar skolans personal verksamheten och har egen kompetensutveckling. Detta gäller 3-4 dagar per läsår. När dagarna är får du meddelande om via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.