Länk till startsidan

Projekt för förskola och skola

Örnsköldsviks kommunala kulturskola samverkar bland annat med förskola och skola. Alla förskolor och skolor i kommunen har möjlighet att delta i Kulturskolans projekt. Fantasi, skapande och samarbete är ledorden och läroplanens värdegrund är basen i allt vi gör.

För frågor kontakta din lärare på skolan du går på.

I det här projektet får barnen under 7 tillfällen träffa en rytmikpedagog från Kulturskolan för att spela, sjunga och dansa tillsammans.

Barnen ges möjlighet att utveckla
- sin röst och glädjen i att sjunga
- kroppslig medvetenhet
- socialt samspel
- språklig medvetenhet/språkutveckling

Astronauter utan gränser - för årskurs 2

Vi tillhör Astronauter utan gränser och vårt uppdrag är att ta hand om planeter i nöd runtom i rymdens galaxer. Vid första tillfället har vi just tagit emot ett nödanrop från en planet mycket långt bort, i ett helt annat solsystem än vårt. Det visar sig att även ni i klassen har hört samma meddelande och detta gör att våra vägar möts. Tillsammans med barnen åker vi runt till olika fantasiplaneter för att samla positiv energi att skicka till planeten i nöd.

Våra olika ämnen, så som dans, musik, drama, bild och sång ligger till grund för planeternas utformning och vad vi tillsammans kan göra för att bidra med positiv energi. Vi jobbar med hela klasser och klassläraren medverkar aktivt.

Teaterprojekt - för årskurs 4 till och med 9 och gymnasiet

Drömmer du om att bli skådespelare? Var med och spela teater. Tillsammans väljer vi ut, eller skriver en pjäs själva. Vi repeterar, bygger rekvisita och scenografi, och spelar sedan upp inför publik.

Detektiverna Sventon&Svenson - för årskurs 2

Vi, Sventon&Svenson är två ytterst kompetenta detektiver som söker kreativa medhjälpare för att lösa diverse gåtor och uppdrag i ett drama- och bildprojekt. Vi har fått kännedom om att just grundskolans åk 2 är bäst lämpade samarbetspartners då de har stor erfarenhet av just samarbete, men även stora mått av fantasi och förmåga till problemlösning. På ett kreativt och fantasifullt arbetssätt, genom drama- och bildövningar, hoppas vi kunna arbeta oss fram till en lösning av åtminstone ett av fallen med de mystiska, anonyma breven.

Storytelling och rollspel - för årskurs 4 till och med 9 och gymnasiet

Har du drömt om att vara hjälten i en film eller en berättelse? Med berättandets och fantasins hjälp kan du få vara precis det. Följ med på hisnande äventyr tillsammans med dina vänner.

Historiska rustningar och vapen - för årskurs 4 till och med 9 och gymnasiet

Eleverna får en föreläsning om olika historiska rustningar och vapen. Därefter får eleverna möjlighet att prova de olika historiska rustningarna, och hålla i de olika vapnen.

Riddarskola - för årskurs 4 till och med 6

Eleverna kommer att möta en riddare. Riddaren kommer sedan att följa eleverna under 8 lektioner där de kommer att arbeta med medeltida lekar, medeltida runskrift, laga medeltida mat och medeltida hantverk. Pedagog från Kulturskolan är i roll som riddaren under varje lektion. Lektionerna kommer att knyta an till ämnena idrott, svenska, hem- och konsumentkunskap och slöjd.


Vikingaskola - för årskurser 4 till och med 6

Eleverna kommer att få möta vikingen Halfdan, som är på väg hem ifrån sin resa till Miklagård. Halfdan kommer att följa eleverna under 8 lektioner där de får arbeta med vikingatida lekar, runor och gudasagor, laga vikingamat, vikingatida hantverk. Pedagog från Kulturskolan är i roll som Halfdan under varje lektion. Lektionerna kommer att knyta an till idrott, svenska, hemoch konsumentunskap och slöjd.

Skapande skola ger Örnsköldsviks elever möjlighet att på ett demokratiskt sätt få tillgång till kultur i skolan. En möjlighet att tillsammans med professionella kulturaktörer skapa och ta del av kultur i alla former.

Varje skolenhet har ett råd för kulturfrågor som Skapande skola besöker varje år. Råden planerar vilka kulturinsatser (workshop, förställning, studiebesök mm) skolan önskar få ta del av. I Örnsköldsvik finns ett fast utbud som riktar sig till förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8 samt en del medel som går till elevernas egna idéer och initiativ.

Här hittar ni ett stort utbud för er att välja bland: https://jojjo.se/ Länk till annan webbplats.

Råden följer en handlingsplan samt gör en utvärdering efter varje projekt. Vid så kallade utbudsdagar har råden även möjlighet att påverka vilket kulturutbud som skall finnas i det fasta utbudet kommande läsår.

Elevernas förslag och utvärderingar sammanställs av samordningsgruppen för Skapande Skola i Örnsköldsvik som sedan söker pengar från det statliga Kulturrådet inför kommande läsår.