Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kulturskolans aktiviteter under skoltid

Du kan anmäla dig till en aktivitet som finns på den skola du går på. Om du inte får en plats kan du söka igen nästa år. Förutom att du själv kan anmäla dig till aktiviteter kan din skola anmäla klasser och grupper till någon av de aktiviteter som Kulturskolan ordnar under skoltid, till exempel skolbio.

På Alneskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Fiol
 • Tvärflöjt
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Piano

(anmälan från åk4) Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året. Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Terese Antonsson
Se kontaktuppgifter

På Anundsjöskolan kan du från årskurs 4 välja följande ämnen:

 • Violin
 • Piano
 • Keyboard
 • Gitarr
 • Elbas
 • Trummor
 • Spela i band
 • Ukulele

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Magnus Edholm
Se kontaktuppgifter

På Banafjälskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja följande ämnen:

 • Althorn
 • Elbas
 • Trummor
 • Trumpet
 • Trombon

Hela klassen får komma och prova de olika instrumenten som erbjuds.
Du spelar enskilt i de olika ämnena samt i en klassorkester.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Kenneth Grönfelt
Se kontaktuppgifter

På Bjästaskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja följande ämnen:

 • Band
 • Elbas
 • Gitarr/elgitarr
 • Klarinett
 • Piano/keyboard
 • Saxofon
 • Stråk
 • Sång
 • Trummor
 • Ukulele

Från årskurs 3 får man göra en intresseanmälan till Kulturskolan och får vara med på prova-på kurser på olika instrument. Efter det görs i samråd med musikläraren ett instrumentval.

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Nolander
Se kontaktuppgifter

På Björnaskolan kan du från årskurs 4 välja följande ämnen:

 • Band: sång, keyboard/piano, gitarr, bas (trummor årskurs 7-9).
  Du spelar med andra i grupp och lär dig ett instrument.

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Per Andersson
Se kontaktuppgifter

På Domsjöskolan kan du från årskurs 5 välja följande ämnen:

 • Bas
 • Elgitarr
 • Gitarr
 • Piano
 • Sång
 • Trummor

Undervisningen sker i bandform.

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Michael Olsson
Se kontaktuppgifter

På Geneskolan kan du från årskurs 7 välja bland följande ämnen:

 • Band
 • Elgitarr
 • Elbas
 • Gitarr
 • Klarinett
 • Piano
 • Saxofon
 • Sång
 • Trummor
 • Tvärflöjt
 • Kör

Kulturskolan samarbetar med Geneskolan i profilen Musik & Skapande i årskurs 9. Här får man allt utifrån egna förutsättningar möjlighet att lära sig att spela flera instrument i olika typer av ensembler samt skriva egen musik. I årskurs 9 skriver man tillsammans en egen föreställning som man sedan framför på scen.

Kulturskolans personal har ett nära samarbete med Geneskolans musiklärare och skolans elevhälsoteam.

Kontakt: Thomas Einarsson
Se kontaktuppgifter

På Gideåskolan kan du från årskurs 4 välja bland följande ämnen:

 • Gitarr
 • Trumset
 • Piano

I årskurs 6 har du möjlighet att spela i ensemble.

Kontakt: Gunilla Lindquist
Se kontaktuppgifter

på Haffstaskolan finns ingen kulturskoleverksamhet

På Hemlingskolan finns ingen kulturskoleverksamhet.

På Husumskolan kan du från årskurs 5 välja följande ämnen:

 • Slagverk
 • Trombon
 • Trummor
 • Trumpet
 • Tuba
 • Valthorn

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Kenneth Grönfeldt
Se kontaktuppgifter

På Hållängetskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen

 • Elbas
 • Gitarr
 • Elgitarr
 • Band
 • Klarinett
 • Piano
 • Saxofon
 • Stråk
 • Trummor
 • Tvärflöjt

Från åk 2 har du möjlighet att delta i El Sistema där vi med hjälp av sång,
spel, rytm, puls och noter väcker intresse för musik och samspel.

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Terese Antonsson
Se kontaktuppgifter

På Höglandskolan finns från åk 2 El Sistema med fokus på rytm, röst och rörelse, och i åk 3 får eleverna möjlighet att spela stråkorkester med fiol, viola, cello och kontrabas.

Från årskurs 4 kan du välja följande ämnen:

 • Fiol
 • Viola
 • Cello
 • Kontrabas
 • Piano
 • Gitarr
 • Elgitarr
 • Bandverksamhet

Åk 3 erbjuds att delta i El Sistema, där alla får prova att spela fiol,
viola, cello och kontrabas. Undervisningen sker i grupp och instrument finns
att låna.

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare. Väljer man stråkinstrument finns möjlighet att spela i orkester.

Kontakt: Anna Risberg
Se kontaktuppgifter

På Höglidenskolan kan du välja bland följande ämnen:

 • Fiol
 • Viola
 • Cello
 • Kontrabas
 • Piano
 • Gitarr, elgitarr, elbas, trummor, sång

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Ulf Söderlund
Se kontaktuppgifter

På Idbynskolan kan du från årskurs 4 välja följande ämnen:

 • Baryton
 • Elbas
 • Trombon
 • Trumpet
 • Trummor

På Idbynskolan får åk 4 komma och prova de olika instrumenten som erbjuds och sedan välja det som passar bäst. Man spelar enskilt i de olika instrumentgrupper samt i en klassorkester.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Kenneth Grönfelt
Se kontaktuppgifter

På Järvedskolan kan du välja bland följande ämnen:

 • Brassverkstad - trumpet
 • Brassverkstad - trombon

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Simon Fransman
Se kontaktuppgifter

Från årskurs 3 får man göra en intresseanmälan till Kulturskolan och får vara med på prova-på kurser på olika instrument. Efter det görs i samråd med musikläraren ett instrumentval.

På Köpmanholmen kan du från årskurs 4 välja följande ämne

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Gitarr
 • Piano
 • Stråk
 • Trummor

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Nolander
Se kontaktuppgifter

Åk 2-3 får eleverna träffa kulturskolepedagoger med fokus på sång, rörelse, rytmik och instrumenten ukulele, fiol.

Åk 4 får man prova på/instrumentkännedom på bandinstrumenten gitarr, piano, trummor och bas samt fiol.

Från åk 5 erbjuds eleverna spela i band samt extra undervisning på bandinstrumenten samt fiol.

På skolan erbjuder Kulturskolan undervisning på följande instrument:

 • Piano
 • Trumset
 • Gitarr
 • Bas
 • Fiol

All rekrytering sker på skolan i samråd med klasslärarna.

Vid övergång till högstadiet hjälper kulturskolepedagogerna till om man vill fortsätta spela instrument.

Kontakt: Anders Eriksson
Se kontaktuppgifter

Åk 2-3 får eleverna träffa kulturskolepedagoger med fokus på sång, rörelse, rytmik och instrumenten ukulele, fiol.

Åk 4 får man prova på/instrumentkännedom på bandinstrumenten gitarr, piano, trummor och bas samt fiol.

Från åk 5 erbjuds eleverna spela i band samt extra undervisning på bandinstrumenten samt fiol.

På skolan erbjuder Kulturskolan undervisning på följande instrument:

 • Piano
 • Trumset
 • Gitarr
 • Bas
 • Fiol

All rekrytering sker på skolan i samråd med klasslärarna.

Vid övergång till högstadiet hjälper kulturskolepedagogerna till om man vill fortsätta spela instrument.

Kontakt: Tomas Johansson
Se kontaktuppgifter

Information kommer.

På Norrflärkeskolan får alla elever från förskoleklass till årskurs 5 jobba med bild och form i projekt tillsammans med en Kulturskolepedagog.

Från årskurs 4 kan du välja bland föjlande ämnen:

 • Elbas
 • Gitarr
 • Piano
 • Ukulele

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Magnus Edholm
Se kontaktuppgifter

Från årskurs 3 gör man en intresseanmälan till Kulturskolan och får vara med på prova-på kurser på olika instrument. Därefter görs i samråd med musikläraren ett instrumentval.

På Sidensjöskolan kan du från årskurs 4 välja följande ämnen

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Gitarr
 • Keyboard
 • Klarinett
 • Piano
 • Saxofon

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Nolander
Se kontaktuppgifter

På Själevadskolan kan du välja bland följande ämnen:

 • Slagverk från åk 5
 • Stråk från åk 4

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Peter Lindqvist
Se kontaktuppgifter

På Skorpedskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Klarinett
 • Saxofon
 • Piano
 • Keyboard

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Nolander
Se kontaktuppgifter

Ingen Kulturskoleverksamhet

På särskolan är två av våra pedagoger - Maria Wilcke/konstnär och Rebecka Söderström/musik - i samarbete med skolans pedagoger och elever i träningsskolan

På Sundskolan kan du från årskurs 5 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Gitarr
 • Klarinett
 • Piano
 • Saxofon
 • Trummor
 • Tvärflöjt
 • Sång

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Rebecka Söderström
Se kontaktuppgifter

På Sörlidenskolan finns från åk 2 El Sistema med fokus på rytm, röst och rörelse, och i åk 3 får eleverna möjlighet att spela stråkorkester med fiol, viola, cello och kontrabas.

På Sörlidenskolan kan man från årskurs 4 välja:

 • Piano
 • Trumset
 • Gitarr
 • Bas
 •  

Oftast sker undervisningen i band/gruppform
Du kan också välja Fiol, cello, viola,kontrabas, trumpet, trombon, barytonhorn. Då får du förutom din spellektion också spela orkester tillsammans med andra som spelar

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Grönfelt
Se kontaktuppgifter


På Trehöringsjöskolan finns ingen kulturskoleverksamhet.

Från årskurs 5 kan man välja följande ämnen:

 • Prova-på orkester från årskurs 5
 • Orkester årskurs 5
 • Tvärflöjt
 • Oboe
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Trumpet
 • Trombon
 • Tuba

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

På skolan finns två orkestrar, Änget Primo (årskurs 5) och Änget Forza (årskurs 6). Vill du fortsätta spela orkester under högstadiet finns det flera alternativ på kvällstid, din lärare informerar dig om detta.

Kontakt: Jenny Dynesius
Se kontaktuppgifter

På Örnsköldskolan finns ingen kulturskoeverksamhet.

På Grundsärskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Gitarr
 • Elbas
 • Trummor
 • Piano
 • Sång
 • Digitalt skapande

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Även för dig som går på gymnasiet finns möjlighet att gratis ta del av Kulturskolans utbud.

Instrument, sång och musikproduktion/studioteknik kan till viss del erbjudas till dig på gymnasiet under skoltid. Kolla igenom vårt utbud på Aktiviteter efter skoltid och anmäl dig till det som verkar intressant.

På Broskolan kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Gitarr
 • Elgitarr
 • Elbas
 • Trummor
 • Piano
 • Band

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Carl Sjöström
Se kontaktuppgifter

På Bäckagårdskolan kan du från årskurs 4 välja bland följande ämnen:

 • Gitarr
 • Elgitarr
 • Trummor
 • Bas
 • Piano
 • Sång

Om du inte fått plats kan du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du deltar i ett ämne i taget och väljer på våren om du vill fortsätta kommande läsår. Du behöver inte söka igen utan ger besked till din lärare.

Kontakt: Michael Olsson
Se kontaktuppgifter

Åk 2-3 får eleverna träffa kulturskolepedagoger med fokus på sång, rörelse, rytmik och instrumenten ukulele, fiol.

Åk 4 får man prova på/instrumentkännedom på bandinstrumenten gitarr, piano, trummor och bas samt fiol.

Från åk 5 erbjuds eleverna spela i band samt extra undervisning på bandinstrumenten samt fiol.

På skolan erbjuder Kulturskolan undervisning på följande instrument:

 • Piano
 • Trumset
 • Gitarr
 • Bas
 • Fiol

All rekrytering sker på skolan i samråd med klasslärarna.

Vid övergång till högstadiet hjälper kulturskolepedagogerna till om man vill fortsätta spela instrument.

Kontakt: Anders Eriksson
Se kontaktuppgifter

På Västanå friskola kan du från årskurs 4 och uppåt välja bland följande ämnen:

 • Klarinett
 • Piano
 • Saxofon

Om du inte fått plats får du söka igen nästa läsår. Vi hör även av oss om vi får lediga platser under året.

Du spelar ett år i taget och väljer på våren om du vill fortsätta ett år till. Du behöver inte söka igen utan bara ge besked till din lärare.

Kontakt: Cecilia Nolander
Se kontaktuppgifter

Även för dig som går på gymnasiet finns möjlighet att gratis ta del av Kulturskolans utbud.

Instrument, sång och musikproduktion/studioteknik kan till viss del erbjudas till dig på gymnasiet under skoltid. Kolla igenom vårt utbud på Aktiviteter efter skoltid och anmäl dig till det som verkar intressant.

Även för dig som går på gymnasiet finns möjlighet att gratis ta del av Kulturskolans utbud.

Instrument, sång och musikproduktion/studioteknik kan till viss del erbjudas till dig på gymnasiet under skoltid. Kolla igenom vårt utbud på Aktiviteter efter skoltid och anmäl dig till det som verkar intressant.

Även för dig som går på gymnasiet finns möjlighet att gratis ta del av Kulturskolans utbud.

Instrument, sång och musikproduktion/studioteknik kan till viss del erbjudas till dig på gymnasiet under skoltid. Kolla igenom vårt utbud på Aktiviteter efter skoltid och anmäl dig till det som verkar intressant.