Viktig information om coronapandemin

KomTek Örnsköldsvik

KomTek ett centrum för teknikinspiration

KomTek i Örnsköldsvik jobbar för att fler flickor och pojkar ska se sig själva som framtidens ingenjörer, tekniker och uppfinnare och att KomTek ska bli en mötesplats för alla med engagemang för teknik.

Samarbete med skolan

KomTek har ett nära samarbete med skolorna i kommunen och erbjuder utlåningslådor i olika tekniska områden. KomTek anordnar även fortbildning för pedagoger i tekniska ämnen.

All information om KomTeks samarbete med skolorna finns på skol-portalen KomTek: Skolportal - Startsida (sharepoint.com) Länk till annan webbplats.

NoT-dagarna

Varje år arrangerar KomTek en minifestival i natur­vetenskap och teknik riktat till elever i grundskolan i Örnsköldsvik. Detta görs i samarbete med företag på orten.

All information om dessa dagar och arbetet inför hittar ni på NoT-portalen: KomTek: NoT-portalen - Startsida (sharepoint.com) Länk till annan webbplats.

NTA

KomTek är navet för NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, ett nationellt arbete för klasser att jobba med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt.