Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

KomTek

Bra att veta

Verksamheten är just nu delvis stängd på grund av pågående coronapandemi.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas.

KomTek i Örnsköldsvik är en plantskola och mötesplats för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer. KomTek bedrivs av Örnsköldsviks kommun i samarbete med det lokala näringslivet och erbjuder aktiviteter för olika åldrar, där deltagarna får skapa med hjälp av teknik. Det finns en stor glädje i att skapa med hjälp av teknik och på den glädjen byggs pedagogiken på KomTek. Målet är att få fler unga att se sig själva som framtidens ingenjörer och uppfinnare.

KomTek erbjuder aktiviteter till barn- och unga i ålder 7 – 16 år i form av kvällskurser på vardagar, Lördags-KomTek vissa lördagar samt Lov-KomTek. KomTek har även filialer i Björna och Mellansel. Alla kurser och aktiviteter på KomTek är avgiftsfria. I vissa enstaka kurser med exklusivt material kan KomTek ta ut en mindre avgift för inköp till material.

KomTek har ett nära samarbete med skolorna i Örnsköldsviks kommun och tar emot besök i KomTeks lokaler eller besöker skolklasser under skoltid, träffarna kan även ske digitalt.

KomTek samarbetar även med företag i Örnsköldsvik, dels genom medfinansiering, dels med bidrag i form av material och/eller personalresurser. Varje år arrangerar KomTek tillsammans med företag på orten, en minifestival i natur­vetenskap och teknik som riktar sig till elever i grundskolan i Örnsköldsvik.

Dessutom är KomTek navet för NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, ett nationellt arbete för klasser att jobba med dessa ämnen på ett lustfyllt sätt.

Följ KomTek på Facebook för att se samarbeten med företag, information och inspiration om kommande aktiviteter och evenemang, filmer och reportage.

Kontakt

KomTek

Telefon: 0660-885 64, 070-546 38 16

E-post: komtek@ornskoldsvik.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 10, 891 31 Örnsköldsvik