Länk till startsidan

Skolval

Örnsköldsviks kommun ansvarar för att alla barn i kommunen som har skolplikt får den utbildning de har rätt till. Alla barn har rätt till en placering inom rimligt avstånd från sitt hem.

För att kunna erbjuda alla elever en plats på en skola nära hemmet använder Örnsköldsviks kommun så kallad basplacering. Detta innebär att varje kommunal grundskola har ett elevupptagningsområde och att elever som är folkbokförda inom detta område basplaceras på denna skola.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja en annan skola för ditt barn. Du kan ansöka om detta under servicen Anmäl inflyttning, utflyttning eller byt skola. Önskemål om annan skola inför kommande läsår ska skickas in senast 20 februari.

Under Hitta skola kan du se kommunens skolor och skolupptagningsområden.

Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola ska du kontakta den skolan för att få information om hur du ansöker om plats.

Eleverna har planerade utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 9 vilket ger förutsättningar för sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för respektive elev under hela grundskoletiden.

Örnsköldsviks kommun har nio skolupptagningsområden med planerade utbildningsspår för kommunens elever.

Inför att ett barn ska börja förskoleklass skickar den skola som barnet tillhör, utifrån sin folkbokföringsadress, ut information till vårdnadshavarna.

Ibland är det fler som önskar en viss skola än vad det finns platser. Om en skola får fler ansökningar än det finns platser, sker ett urval enligt följande prioritering som beslutats av huvudmannen.

  1. Placering på skola inom elevupptagningsområdet
  2. Obrutet utbildningsspår
  3. Relativ närhet
  4. Absolut avstånd

Om två barn som inte tillhör elevupptagningsområdet sökt till samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längsta relativa närhet till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

  • Elev 1 och elev 2 har sökt samma skola.
  • Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till sin sökta skola. 850 - 700 = 150 meter.
  • Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500 meter till sin sökta skola. 600 – 500 = 100 meter.

Det blir därför elev 1 som får platsen på den skola som vårdnadshavaren har sökt eftersom elev 1 relativt sett har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.

Så här räknas relativ närhet ut:

  • Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolan mäts. Färdvägen – inte fågelvägen.
  • Därefter mäts avståndet mellan folkbokföringsadressen och den skola där barnet har sin basplacering enligt samma metod.
  • Därefter jämförs den relativa närheten mellan de barn som sökt aktuell skola.

Om två elever har samma relativa närhet avgör det absoluta avståndet. Skolplatsen tillfaller den elev som har det kortaste avståndet i absoluta mått mätt.

Så mäts avståndet:

Avståndet från barnets folkbokföringsadress till den alternativa och önskade skolan mäts i Sokigo skolskjuts som utgår från Trafikverkets kartdatabas, som kommunen använder för att få en likvärdig bedömning. Mätningen görs på en trafiksäker sträcka mellan hem och skola av kommunens skolskjutssamordnare. Den som gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan få andra avstånd.

Skolupptagningsområde

AnundsjöMellanselskolan F–6

Anundsjöskolan F–9Moskolan F–6

Anundsjöskolan F–9Norrflärkeskolan F–6

Anundsjöskolan F–9Skorpedskolan F–6

Anundsjöskolan F–9


BjörnaHemlingskolan F–6

Björnaskolan F–9Gideå F–6

Björnaskolan F–9Trehörningsjöskolan F–3

Björnaskolan F–9


AlneAlneskolan F–4

Alneskolan 5–9Järvedskolan F–4

Alneskolan 5–9


HusumIdbynskolan F–5

Husumskolan F–9Banafjälskolan F–6

Husumskolan F–9


HöglidenHöglandskolan F–6

Höglidenskolan 7–9

Örnsköldskolan F–3

Sörlidenskolan F–6

Höglidenskolan 7–9


Änget


Skärpeskolan F–2

Ängetskolan 3–4

Ängetskolan 5–9


GeneDomsjöskolan F–6

Geneskolan 7–9Hållängetskolan F–6

Geneskolan 7–9Sundskolan F–6

Geneskolan 7–9


Själevad

Haffstaskolan F–3

Själevadskolan F–6

Själevadskolan 7–9

Mycklingskolan F–3

Själevadskolan F–6

Själevadskolan 7–9


BjästaBjästaskolan F–6

Bjästaskolan 7–9Köpmanholmenskolan F–6

Bjästaskolan 7–9Sidensjöskolan F–6

Bjästaskolan 7–9