Länk till startsidan

Prao årskurs 8 och 9

Vår omvärld förändras i allt snabbare takt och skolan måste följa med i denna utveckling för att förbereda eleverna inför det kommande yrkeslivet. Prao står för praktisk arbetslivsorientering. Det är viktigt att individer tidigt får komma ut i arbetslivet och möta olika människor och arbetsplatser. Detta bidrar till ett utvecklat kontaktnät och förbereder inför framtida studie- och yrkesval. I Örnsköldsvik kommuns grundskolor har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Syfte med prao är att:

  • ge eleven kunskaper och erfarenheter för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • ge inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav
  • bidra till ökad självkännedom och självinsikt

Praoplats finns att önska via webbplatsen Praktikplatsen. Lösenord får du som elev sju veckor innan praoveckan via mail av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV). Det går bra att ordna egen praoplats men i så fall inte från de platser som finns sökbara hos praktikplatsen.se.

Det är även möjligt att själv ordna praoplats utanför kommunen, då krävs godkännande av rektor. För att få det måste du fylla i en blankett och lämna in till SYV vid skolan. Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Lunch erbjuds vid närmaste kommunala skola. Har du för långt till skola för att äta kan du ha möjlighet till matersättning. För att erhålla ersättning ska både en närvarorapport från praoplatsen samt en korrekt ifylld blankett för ersättning lämnas till SYV senast två veckor efter avslutad prao.

Elev använder sitt ungdomskort för praoresor.

Eleven är försäkrad under praotiden.

Mer information om prao hittar du på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.