Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Grundsärskola

Bra att veta

Inom grundskolan finns särskild skola för elever med intellektuell funktionsvariation, särskola. Det finns vid Skärpeskolan för yngre barn och vid Ängetskolan för lite äldre. Det finns även möjlighet att gå i särskola på andra skolor i Örnsköldsvik som integrerad på sin ordinarie skola. Du som vårdnadshavare väljer vad som blir bäst för ditt barn.

Innan ditt barn kan börja i särskola behöver en utredning göras som innehåller medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning. Utredning görs inte utan vårdnadshavarens medgivande och om utredningen visar att barnet har rätt att gå i särskola, är det ändå du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska gå i särskola. Det finns möjlighet att låta barnet gå i grundsärskola på prov upp till sex månader.

Särskola finns från årskurs ett, alltså inte för förskoleklass. Beroende på barnets behov, finns det olika alternativ för övergången från förskola till särskola.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan till vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara veckobrev, bokning av utvecklingssamtal, inbjudan till föräldramöten, schema och individuella utvecklingsplaner.

Elever i grundsärskolan som har ett annat modersmål än svenska eller som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning en lektion i veckan, att ansöka är frivilligt. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Brandehav

Samordnare för mottagningen till särskolan

Telefon: 073-043 71 93

E-post: helen.brandehav@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.

Skärpe
Hingstvägen 2A
891 42 Örnsköldsvik
0660-26 53 02

Skogsänget (även Fritidshem)
Älgvägen 35
891 43
Örnsköldsvik
0660-888 48

Rektor grundsärskolan
Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
ann-catrin.brandtlin@ornskoldsvik.se