Länk till startsidan

Elevinflytande och föräldrasamverkan

Bra att veta

Föräldrasamverkan innebär att lärare och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att tillsammmans utveckla skolans verksamhet. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter.

Samarbetet mellan dig och skolan är viktig för ditt barns trygghet och utveckling och du är alltid välkommen att hälsa på i skolan eller fritidshemmet.

I skolan är alla elever viktiga och skolan ska alltid tänka på elevernas bästa när verksamheten planeras. Barn, elever och vuxna ska arbeta tillsammans och komma överens om gemensamma regler för en bra arbetsmiljö.

På Skolinspektionens webbplats för elever kan du bland annat läsa om arbetsro, mobbning, rätt till hjälp och du kan ställa frågor.

Exempel på forum för elevinflytande i Örnsköldsviks kommuns skolor:

  • elevskyddsombud, två stycke per årskurs i årskurs 7-9
  • klassråd och elevråd
  • antimobbinggrupper
  • matråd och skolidrottsföreningar

Skolan vill samarbeta med dig som förälder

Som förälder eller vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn går i skolan. Skolan kommer att informera dig om ditt barns skolgång och bjuda in dig till möten med lärare och andra vårdnadshavare. Det är viktigt att ta del av information du får och delta i mötena. Förtroendefulla relationer mellan lärare och elevernas vårdnadshavare är viktigt eftersom det kan bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Du som har barn i skolan får en inloggning till lärplattformen Vklass när barnet börjar för- eller grundsskola. I lärplattformen hittar du bland annat ditt barns schema, tider, den individuella utvecklingsplanen (IUP) samt nyheter och information från skolan. När du är inloggad i lärplattformen kan du skicka meddelande till ditt barns lärare.

Exempel på forum för föräldrasamverkan i Örnsköldsviks kommuns skolor:

  • utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare
  • föräldramöten i olika former
  • föräldraråd

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.