Länk till startsidan

Erbjudande om hälsosamtal och vaccinationer

Hälsosamtal

Alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och 1 på gymnasiet erbjuds hälsosamtal. Vid hälsosamtalen undersöker skolsköterskan längd, vikt och syn. I årskurs 4 och 7 får eleven även sin rygg undersökt. I förskoleklass får du som vårdnadshavare vara med på hälsosamtalet och då kontrolleras även hörsel.

Vaccinationer

I årskurs 2 erbjuds alla elever vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

I årskurs 5 erbjuds alla elever vaccination mot HPV (humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer).

I årskurs 8 erbjuds alla elever vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.