Länk till startsidan

Anpassad grundskola

Bra att veta

Inom grundskolan finns anpassad skola för elever med intellektuell funktionsvariation, anpassad grundskola. Det finns vid Skärpeskolan för yngre barn och vid Ängetskolan för lite äldre. Det finns även möjlighet att gå i anpassad grundskola på andra skolor i Örnsköldsvik, som integrerad på sin ordinarie skola. Du som vårdnadshavare väljer vad som blir bäst för ditt barn.

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver en utredning göras som innehåller medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning. Utredning görs inte utan vårdnadshavarens medgivande och om utredningen visar att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola, är det ändå du som vårdnadshavare som bestämmer om ditt barn ska gå i anpassad grundskola. Det finns möjlighet att låta barnet gå i anpassad grundskola på prov upp till sex månader.

Anpassad grundskola finns från årskurs ett, alltså inte för förskoleklass. Beroende på barnets behov, finns det olika alternativ för övergången från förskola till anpassad grundskola.

Inom anpassade grundskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan till vårdnadshavare och elever. Det kan exempelvis vara veckobrev, bokning av utvecklingssamtal, inbjudan till föräldramöten, schema och individuella utvecklingsplaner.

Elever i anpassade grundskolan som har ett annat modersmål än svenska eller som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning en lektion i veckan, att ansöka är frivilligt. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Brandehav

Samordnare för mottagningen till särskolan

Telefon: 073-043 71 93

E-post: helen.brandehav@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.

Örnsköldsviks anpassad grundskola
Älgvägen 35
89143 Örnsköldsvik
Expedition: 0660- 88011, 070-172 90 05

Rektor
Ann-Catrin Brandtlin
0660-88227
070-356 07 52
ann-catrin.brandtlin@ornskoldsvik.se

Bitr.rektor
Ann Johansson
072-732 41 89
ann.johansson@ornskoldsvik.se