Viktig information om coronapandemin

Se vem skolförsäkringen gäller för

Försäkrade under heltid (dygnet runt)

 • Personer i familjehem, inkl. LSS
 • HVB-placerade barn, ungdomar och vuxna
 • Ensamkommande barn och ungdomar

Försäkrade under skoltid/verksamhetstid

 • Elever i grund- och gymnasieskola inkl. kulturskolecentrum och KomTek inkl
  fristående verksamhet
 • Barn i förskoleverksamhet/familjedaghem/fritids, inkl fristående verksamhet
 • Elever skrivna i Örnsköldsvik som studerar i annan kommun
 • Praktikanter
 • Volontärer (rastvandrare)
 • Fristående gymnasieskolors elever
 • Elever i vuxnas utbildning där kommunen är huvudman
 • Personer i sysselsättning/arbetsträning/ kompetenshöjande verksamhet i t ex
 • Startpunkten, Återbruket eller i privata företag
 • Barn och ungdomar i kontaktfamilj
 • Barn och ungdomar med kontaktperson
 • Personer i ungdomstjänst
 • Vuxna personer som har kontaktperson
 • Personer i daglig verksamhet
 • Personer i korttidsverksamhet
 • Personer i stödfamilj
 • Volontärer inom äldreomsorgen
 • Ledsagare
 • Kontaktpersoner (uppdragstagare inom LSS o SoL)
 • Kontaktfamiljer
 • Ledsagare (uppdragsgivare)
 • Stödfamiljer
 • Familjehem
 • Avlösare (Uppdragstagare)
 • Ställföreträdare (Godemän, förvaltare o förmyndare)
 • Praktikanter/personer som själva lyckats få plats på en kommunal arbetsplats (gäller ej praktikanter från Af eller skola)
 • Barn och ungdomar i aktivitet anordnad av kultur- och fritidsavdelningen ex. på fritidsgård, museum, bibliotek, Paradiset (simskola) etc
 • Barn och ungdomar i aktivitet inkl. aktiviteter på skollov samt sommarprao
  anordnad av kultur och fritid såsom Sommardraget
 • Personer i speciella projekt (ej anställda) och andra frivilligarbetare som deltar i
  aktiviteter anordnade av kultur- och fritidsavdelningen
 • POSOM stödgrupper, frivilliga personer
 • Personer som tjänstgör under oönskad händelse såsom FRG och andra frivilliga
 • Hel- och deltidsbrandmän i test och introduktionsutbildning
 • Gymnasieelever i Projekt Ung utveckling, unga entreprenörer under period
 • 2020-06-15–2021-06-15.