Länk till startsidan

Läsårstider och lediga dagar i gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Nedanstående datum utgör ramen för läsåret men avvikelser kan förekomma. Avvikelser meddelas via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.

Vårterminen 2024

Tisdag 9 januari – onsdag 12 juni

Lovdagar

Vecka 10 vinterlov, måndag 4 mars – fredag 8 mars

Vecka 14 påsklov, tisdag 2 april – fredag 5 april

Fredag 10 maj

Hösttermin 2024

Torsdag 22 augusti – fredag 20 december

Lovdagar

Tisdag 24 september

Vecka 44 höstlov, måndag 28 oktober – fredag 1 november

Vårterminen 2025

Onsdag 8 januari – torsdag 12 juni

Lovdagar

Vecka 10 vinterlov, måndag 3 mars – fredag 7 mars

Vecka 17 påsklov, tisdag 22 april – fredag 25 april

Fredag 30 maj

Övriga lediga dagar

Utöver lov finns ytterligare dagar då eleverna är lediga från skolan. Under dessa dagar planerar skolans personal verksamheten och har egen kompetensutveckling. Detta gäller 3-4 dagar per läsår. När dagarna är får du meddelande om via Vklass eller andra sätt som respektive skola väljer.