Länk till startsidan

Läsårstider och ledighet i gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Bra att veta

Varje år sätts en ram för läsårstider. Sedan finns det lovdagar och övriga lediga dagar. Det skiljer mellan skolor vilka datum som är övriga lediga dagar. Dessa avvikelser meddelas via Vklass och andra sätt som respektive skola väljer.

Ledighet från ordinarie undervisning

Ansökan om ledighet för elever görs via Vklass i god tid före ledighetens början.
Det är rektor som beslutar om elevs ledighet från ordinarie undervisning. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.