Viktig information om coronapandemin

Inackorderingstillägg för gymnasieelever

Bra att veta

Du som behöver ha ett boende närmare skolan på grund av lång eller besvärlig resväg (minst 44 kilometer eller tre timmars restid per dag), kan ansöka om inackorderingstillägg. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun, studerar på kommunal gymnasieskola eller folkhögskola och har rätt till studiebidrag. Studerande vid fristående gymnasieskolor kan i stället söka bidrag från CSN.

Tillägget betalas ut för max fyra månader på hösten och fem månader på våren. Den första utbetalningen kommer i slutet av september. Du ansöker om tillägget för ett läsår i taget och måste söka igen för varje nytt läsår.

Ansök senast 15 september för att få första utbetalningen i tid.

Studenter från gymnasiet och uppåt för alla typer av högre utbildning omfattas av kommunens bostadsgaranti, som upprätthålls genom att kommunen och övriga fastighetsägare tillhandahåller ett varierat utbud av bostäder.

De flesta hyresvärdar har som krav att den som skriver på hyreskontraktet är myndig, alternativt att målsman är den som står för avtalet.

Du som studerar i gymnasiesärskola kan få inackorderingstillägg i de fallen varken sjukersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan betalas ut.

Om du är beviljad boende enligt LSS kan du beviljas inackorderingstillägg om du betalar egenavgifter till Örnsköldsviks kommun.


Inackorderingstillägg

Avstånd till skola

Inackorderingstilläg läsåret 2021/2022

44-149 kilometer

1580 kronor/månad

150-299 kilometer

1800 kronor/månad

300-kilometer

2000 kronor/månad

Kontakt

Kontakta studie- och yrkesvägledare för ytterligare information och ansökan

Caroline Sandin

El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet

Telefon: 0660-883 31

E-post: caroline.sandin@ornskoldsvik.se


Kent Westerin

Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet frisör, VVS- och fastighetsprogrammet

Telefon: 0660-883 30

E-post: kent.westerin@ornskoldsvik.se


Thomas Sellin

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0660-888 41

E-post: thomas.sellin@ornskoldsvik.se

Maria Lindgren

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet

Telefon: 0660-889 34

E-post: maria.lindgren@ornskoldsvik.se


Maria Forsberg

Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet

Telefon: 0660-889 38

E-post: maria.forsberg@ornskoldsvik.se


Judit Kajhager

Introduktionsprogram språk

Telefon: 0660-889 55

E-post: judit.kajhager@ornskoldsvik.se


Thomas Sellin

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0660-888 41

E-post: thomas.sellin@ornskoldsvik.se