Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Inackorderingstillägg för gymnasieelever

Bra att veta

Du som behöver ha ett boende närmare skolan på grund av lång eller besvärlig resväg (minst 44 kilometer eller tre timmars restid per dag), kan ansöka om inackorderingstillägg. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun, studerar på kommunal gymnasieskola eller folkhögskola och har rätt till studiebidrag. Studerande vid fristående gymnasieskolor kan i stället söka bidrag från CSN.

Tillägget betalas ut för max fyra månader på hösten och fem månader på våren. Den första utbetalningen kommer i slutet av september. Du ansöker om tillägget för ett läsår i taget och måste söka igen för varje nytt läsår.

Ansök senast 15 september för att få första utbetalningen i tid.

Du som studerar i gymnasiesärskola kan få inackorderingstillägg i de fallen varken sjukersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan betalas ut.

Om du är beviljad boende enligt LSS kan du beviljas inackorderingstillägg om du betalar egenavgifter till Örnsköldsviks kommun.


Inackorderingstillägg

Avstånd till skola

Inackorderingstillägg läsåret 2022/2023

44-149 kilometer

1610 kronor/månad

150-299 kilometer

1800 kronor/månad

300-kilometer

2000 kronor/månad

Kontakt

Kontakta studie- och yrkesvägledare för ytterligare information och ansökan.

Caroline Sandin

El- och energiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Teknikprogrammet

Telefon: 0660-883 31

E-post: caroline.sandin@ornskoldsvik.se


Kent Westerin

Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

Telefon: 0660-883 30

E-post: kent.westerin@ornskoldsvik.se


Rose-Marie Hållberg

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0660-888 41

E-post: rose-marie.hallberg@ornskoldsvik.se


Judit Kajhager

Introduktionsprogram

Telefon: 0660-889 55

E-post: judit.kajhager@ornskoldsvik.se

Maria Lindgren

Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet

Telefon: 0660-889 34

E-post: maria.lindgren@ornskoldsvik.se


Maria Forsberg

Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet frisör

Telefon: 0660-889 38

E-post: maria.forsberg@ornskoldsvik.se


Judit Kajhager

Introduktionsprogram

Telefon: 0660-889 55

E-post: judit.kajhager@ornskoldsvik.se


Thomas Sellin

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0660-888 41

E-post: thomas.sellin@ornskoldsvik.se