Viktig information om coronapandemin

Låna läromedel och böcker hos skolbiblioteken

Örnsköldsviks gymnasium har två skolbibliotek belägna i skollokalerna Nola och Park.

För att låna böcker behöver du besöka valfritt bibliotek i Örnsköldsviks kommun och ansöka om ett lånekort. Lånekortet gäller på samtliga bibliotek i Örnsköldsviks kommun och är gratis. Du behöver legitimation för att ansöka. Kontakta något av kommunens bibliotek för frågor eller om du inte har möjlighet att besöka biblioteket.

Skolbiblioteken tillhandahåller ett antal databaser för informationssökning. Du kommer åt databaserna från alla skolans datorer däremot inte hemifrån. Här kan du sitta och plugga, få hjälp att hitta media för dina studier, få tips om nyutkomna böcker och lära mer om källkritik. I bibliotekskatalogen kan du söka bland alla böcker på kommunens alla bibliotek.
Du hittar katalogen här: Bibliotekskatalog Länk till annan webbplats.

Läromedel som du lånar på Nola och Park ska lämnas åter där du lånat dem.

Skolbibliotekets syfte är att främja elevers lärande i enlighet med läroplanernas mål. Här finns ett biblioteksråd som samverkar för utveckling av verksamheten.