Länk till startsidan

Antagningsregler och meritvärde

För att du ska kunna bli antagen till ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du är behörig. Om du ännu inte har behörighet till de nationella programmen finns introduktionsprogram. Läs om antagningsregler och meritvärde på Utbildningsguiden Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.