Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Gymnasiesärskola

Bra att veta

Hos Örnsköldsviks Gymnasium kan du välja mellan fyra nationella program och individuella program för gymnasiesärskolan.

I årskurs 9 har du möjlighet att prova på utbildningarna under längre eller kortare perioder för att veta vilket program som kan vara intressant att söka. Kontakta studie och yrkesvägledare för mer information.

Gymnasiesärskolans huvuduppgift är att ge eleverna kunskaper så att de får goda förutsättningar för sin fortsatta utveckling. Gymnasiesärskolan ska leda till att alla elever får en god möjlighet till att få jobb, sysselsättning eller möjlighet till fortsatt studier, förbereda för eget boende och ge möjligheter till en rik fritid. Att få möjlighet att utvecklas till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare är i fokus hos oss på gymnasiesärskolan i Örnsköldsvik.

Gymnasiesärskolan erbjuder praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du under kortare eller längre perioder får din utbildning på företag. Skolan kan också erbjuda lärlingsutbildning om intresse finns för detta.

Du kan ha rätt till korttidstillsyn, fritids, före skolan, efter skolan samt på loven enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårdnashavare behöver ansöka om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet. Det är kommunens LSS-handläggare som beslutar om korttidstillsyn.

Vid övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola samarbetar personal från de båda skolformerna med dig som elev och vårdnadshavare för att övergången ska bli så bra som möjligt. Den individuella utvecklingsplanen och de dokument som vårdnadshavarna vill ska följa med, följer med dig vid övergången.

I gymnasiesärskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiesärskolearbetet.

Örnsköldsviks kommuns skolor använder det digitala systemet Vklass för att registrera och kommunicera elevernas närvaro och frånvaro. Där skrivs även övrig information från skolan till vårdnadshavare och elever.

Elever i gymnasiesärskolan som har ett annat modersmål än svenska eller som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning två lektioner i veckan, att ansöka är frivilligt. I gymnasiesärskolan ansöker eleven själv.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Brandehav

Samordnare för mottagningen till särskolan

Telefon: 073-043 71 93

E-post: helen.brandehav@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)