Länk till startsidan

Elevinflytande

Bra att veta

Som elev har du rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. Elevinflytande handlar dels om att du som elev får träna dig i kunskaper om hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter
en medborgare har. Det handlar också om att du får möjligheter att göra din röst hörd och ges tillfälle att vara aktiv i undervisningen. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Skolans hela verksamhet ska präglas av demokratiska värderingar överallt i skolan – i klassrum och korridorer, matsal, omklädningsrum och ute på skolgårdar.

Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det styrs av skollagen och arbetsmiljölagen. Minst ett elevskyddsombud ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön.

På Skolinspektionens webbplats för elever kan du bland annat läsa om arbetsro, mobbning, rätt till hjälp och du kan ställa frågor.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Exempel på olika forum för elevinflytande vid Örnsköldsviks gymnasium är klassråd, elevråd, elevkår, matråd, likabehandlingsråd, programråd och skolidrottsföreningar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.