Länk till startsidan

Stöd för elev vid fysisk funktionsvariation - gymnasienivå

En funktionsnedsättning kan vara fysisk, det vill säga ha med kroppen att göra. Elevhälsan kan bidra till att anpassa den fysiska miljön kring elever med rörelsehinder. Det kan till exempel vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar.

Skolan ska utgå från elevernas förutsättningar och det är också skolan som har ansvar för att alla elever har en skolmiljö som möjliggör att kunna delta i undervisningen och aktiviteter under skoldagen.


Specialpedagoger gymnasiet och gymnasiesärskolan

Skola

Namn

Telefon och e-post

Gymnasiesärskolan

Moniqa E
Lindgren

0660-888 45

moniqa.e.lindgren@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Ann-Louise
Säfström

0660-889 49

ann-louise.safstrom@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Estetiska programmet
Språkintroduktionsprogrammet

Annika
Axling

0660-889 49

annika.axling@ornskoldsvik.se

Nolaskolan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Bernice
Rehnman

0660-883 03

bernice.renman@ornskoldsvik.se

Nolaskolan
Naturvetenskapsprogrammet

Hantverksprogrammet, inriktning
frisör

Kristina
Borg

0660-889 49

kristina.borg@ornskoldsvik.se

Parkskolan

Ingalill
Forsberg

0660-883 88

ingalill.forsberg@ornskoldsvik.se