Länk till startsidan

Stöd för elev som saknar gymnasiebetyg

En samordnare från kommunen hör av sig till dig som inte påbörjar gymnasiet, som hoppar av eller går ut gymnasiet med studiebevis och ber dig berätta om din situation och erbjuder ett coachande samtal för att prata om din framtid. På så sätt får du chans till stöd för att hitta rätt väg för just dig.

Det finns olika sätt att nå fram till gymnasiebetyg. Ett sätt är att du vänder dig till kuratorn, skolsköterskan, studie- och yrkesvägledaren eller någon annan inom gymnasiets elevhälsa och ber om stöd redan i ett tidigt skede, innan du hoppar av dina gymnasiestudier eller när du märker att du behöver stöd att nå målen.

Ytterligare stöd finns hos Örnsköldsviks kommuns verksamhet som heter Ung utveckling. Ung utveckling tipsar unga mellan 15-29 år om aktiviteter kopplat till jobb, studier eller entreprenörskap. Du kan bland annat be om att få träffa en coach för

 • individuella samtal
 • hjälp att sätta personliga mål
 • stöd i att nå dina mål
 • stöd i kontakt med myndigheter och andra samhällsaktörer

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar. Det betyder att Örnsköldsviks kommun vill komma i kontakt med dig som saknar gymnasiebetyg. Det betyder också att du har rätt att ta del av stöd och aktiviteter som du är intresserad av eller behöver.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar unga under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen eller ett anpassat gymnasieskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskolan med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas (studiebevis är inte tillräckligt).

Har du frågor om kommunalt aktivitetsansvar är du välkommen att kontakta samordnaren för kommunalt aktivitetsansvar hos kommunen via kontaktcenter.

Om du fyllt 20 år och du redan hoppat av gymnasiet, inte påbörjat eller gått ut utan gymnasiebetyg, kan du få stöd av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning via Studielänken. I Studielänken får du studera i en personlig och lugn miljö. Studielänken är en del av Komvux Arken med egna lokaler i Arken Trekanten (våningen under biblioteket). Du kan läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå. Du får stöd om du

 • vill testa att komma igång med studier igen
 • har svårt att studera i grupp
 • har svårt att fokusera och komma igång med uppgifter
 • har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter
 • behöver mer tid och stöd i de kurser som du läser

Hos Studielänken försöker lärarna att ge det stöd som var och en av eleverna behöver. Exempel på stöd är

 • inläst kurslitteratur
 • möjlighet att sitta enskilt vid provsituationer
 • förlängd provtid
 • extra tydliga och anpassade instruktioner
 • stöd för att komma igång med uppgifter