Länk till startsidan

Program anpassad gymnasieskola

Fastighet, anläggning och byggnation

Här får du möjlighet att lära dig om fastighetsskötsel både inomhus och utomhus. Du lär dig köra maskiner som traktorer, gräsklippare, redskapsbärare och hur man servar dessa. Olika typer av verkstadsarbete ingår med bl.a. svetsning och hjulbyten. Du kommer att lära dig hur man arbetar med handverktyg för att bygga och du kommer att få kunskaper om odling där blommor och grönsaker drivs upp i eget växthus.

Hälsa, vård och omsorg

För dig som har ett intresse för att arbeta inom serviceyrken inom vård och omsorg samt i verksamheter med barn och ungdom. Du lär dig hur det är att arbeta på ett äldreboende eller på en förskola. Du får kunskaper i matlagning, vård och omsorgssysslor och barns utveckling. Mycket av det praktiska lärandet sker ute på praktikplatser inom kommunens verksamheter. Vi kan hitta individuella lösningar som gör att du kan jobba inom många olika branscher när du är klar.

Hantverk och produktion

För dig som vill arbeta med att skapa i trä och tillverka möbler utifrån ritningar som du själv tagit fram.

Utifrån ritningar lär du dig tillverka produkter som varierar från stolar, bord och skåp till avancerade inrednings-snickerier. Att välja rätt material, mäta rätt och ställa in maskinerna riktigt är grundläggande för bra produkter och en viktig del i utbildningen.

Efter genomförd utbildning har du kunskaper för att söka arbete inom träindustrin såsom snickerier, sågverk, husfabriker, bostads- och lägenhetsservice och byggvarubutiker.

Hotell, restaurang och bageri

För dig som vill arbeta med mat, hälsa och service. Du lär dig hur det är att arbeta i storkök, restaurang, bageri, café eller på hotell. Du får utbildning i näringslära, livsmedelshantering och livsmedelshygien. Det gör utbildningen lämplig för många områden där livsmedel hanteras t ex även livsmedelsaffär.

Inom området restaurang och storkök:
Här lär du lär dig att tillaga förrätter, huvudrätter och efterrätter. Du får även kunskap i matsalsarbete.

Inom området bageri:
Här lär du dig grunderna för bakning t.ex. vetebröd, matbröd, mjuka kakor, småbröd, tårtor och smörgåsar. Mat och bakverk erbjuds till försäljning i vår säljdisk, något som är mycket uppskattat.

Inom området hotell:
Här lär du dig sköta och vårda inredning och utrustning inom hotell, restaurang och storhushåll.

Genom den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) har du chansen att inrikta dig mot det område som intresserar dig mest.

Individuella program

Individuella program i anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation.

Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnesområden och ämnen från nationella program. Rektorn bestämmer vad eleven kan kombinera.