Länk till startsidan

Anpassad gymnasieskola

Bra att veta

I Örnsköldsviks gymnasiums regi erbjuds fyra nationella program och individuella program för anpassad gymnasieskola. Är du intresserad av något av dessa program finns de belägna på Parkskolan.

Anpassad gymnasieskolas huvuduppgift är att ge eleverna sådana kunskaper så att de får goda förutsättningar för sin fortsatta utveckling. Anpassad gymnasieskola ska leda till att alla elever får en god möjlighet till att få jobb, sysselsättning eller möjlighet till fortsatta studier, förbereda för eget boende och ge möjligheter till en rik fritid. Att få möjlighet att utvecklas till självständiga och ansvarstagande samhällsmedborgare är i fokus hos oss på anpassad gymnasieskola i Örnsköldsvik.

Elever med möjlighet att söka till anpassad gymnasieskola har under årskurs 9 möjlighet att prova på utbildningarna under längre eller kortare perioder för att veta vilket program som kan vara intressant att söka.

Anpassad gymnasieskola erbjuder praktik eller Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där eleverna under kortare eller längre perioder får sin utbildning på företag. Skolan kan också erbjuda lärlingsutbildning om intresse finns för detta.

Elever i anpassad gymnasieskola som har ett annat modersmål än svenska eller som identifierar sig med någon av de nationella minoriteterna erbjuds modersmålsundervisning två lektioner i veckan, att ansöka är frivilligt. I anpassad gymnasiekola ansöker eleven själv.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har särskilt stark rätt till modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Kontakt

Helen Brandehav

Samordnare för mottagningen till särskolan

Telefon: 073-043 71 93

E-post: helen.brandehav@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Kontakta skolsköterska och övrig elevhälsopersonal via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.