Länk till startsidan

Vem kan driva fristående verksamhet

För varje verksamhet ska det finnas en ansvarig huvudman. Beroende på i vilken form verksamheten organiseras finns olika regler för skatt mm. Tänk på att du behöver F-skattsedel. Mer information finns hos Skatteverket.

Huvudman för verksamheten kan finnas i olika former:

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation.

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.