Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Bidragsbelopp för fristående verksamhet

Förskola som själv tar in avgiften

Förskola som själv tar in avgiften

Per år

Per månad

1 till 3 åringar

159 295

13 275

1 till 3 åringar 15 tim/vecka

131 044

10 920

4 till 5 åringar

114 917

9 576

4 till 5 åringar 15 tim/vecka

96 687

8 057

Förskola där kommunen tar in avgiften

Förskola där kommunerna tar in avgiften

Per år

Per månad

1 till 3 åringar

168 901

14 075

1 till 3 åringar 15 tim/vecka

140 650

11 721

4 till 5 åringar

124 523

10 377

4 till 5 åringar 15 tim/vecka

96 687

8 057

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

Per år

Per månad

Tar in avgiften själva

149 421

12 452

Kommunen tar in avgiften

159 027

13 252

Skolbarnsomsorg

Skolbarnomsorg

Per år

Per månad

Fritidshem som själv tar in avgift

32 640

2 720

Fritidshem kommunen tar in avgift

39 992

3 333

Grundskola

Grundskola

Per år

Per månad

Förskoleklass till årskurs 3

99 534

8 295

Årskurs 4 till 6

103 740

8 645

Årskurs 7 till 9

102 215

8 518

Gymnasium

Gymnasium

Per år

Per månad

Barn- och fritids BF

111 161

9 263

Bygg- och anläggning BA

144 954

12 080

El- och energi EE

129 315

10 776

Estetiska ES

123 076

10 256

Estetiska; Musik ESMUS

132 799

11 067

Ekonomi EK

90 830

7 569

Fordons- och transport FT

156 654

13 055

Fordons- och transport, transp.

186 733

15 561

Handels och adm HA

115 638

9 637

Hantverk HV

128 537

10 711

Industritekniska IN

150 663

12 555

Naturvetenskaps NA

90 731

7 561

Restaurang livsmedel RL

136 502

11 375

Samhällsvetenskap SA

90 898

7 575

Teknik TE

110 570

9 214

VVS- och fastighet VF

127 056

10 588

Vård- och omsorgs VO

100 511

8 376

Programinriktat individuellt val för en grupp av elever
Motsvarande nationellt program

Övriga introduktionsprogrammet

Övriga introduktionsprogrammet

Per år

Per månad

Övriga introduktionsprogrammet

146 967

12 247

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Per år

Per månad

Nationellt program

417 896

34 825