Länk till startsidan

Bidragsbelopp för fristående verksamhet

Förskola som själv tar in avgiften

Förskola som själv tar in avgiften

Per år

1 till 3 åringar

166 815

1 till 3 åringar 15 tim/vecka

136 964

4 till 5 åringar

120 746

4 till 5 åringar 15 tim/vecka

102 413

Förskola där kommunen tar in avgiften

Förskola där kommunerna tar in avgiften

Per år

1 till 3 åringar

176 761

1 till 3 åringar 15 tim/vecka

146 911

4 till 5 åringar

130 693

4 till 5 åringar 15 tim/vecka

112 359

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

Per år

Tar in avgiften själva

128 984

Kommunen tar in avgiften

138 938

Skolbarnsomsorg

Skolbarnomsorg

Per år

Fritidshem som själv tar in avgift

34 327

Fritidshem kommunen tar in avgift

41 256

Grundskola

Grundskola

Per år

Förskoleklass till årskurs 3

101 345

Årskurs 4 till 6

105 785

Årskurs 7 till 9

104 171

Gymnasium

Gymnasium

Per år

Barn- och fritids BF

114 051

Bygg- och anläggning BA

148 121

El- och energi EE

148 121

Estetiska ES

126 262

Estetiska; Musik ESMUS

136 523

Ekonomi EK

92 776

Fordons- och transport FT

160 203

Fordons- och transport, transp.

191 456

Handels och adm HA

118 722

Hantverk HV

131 680

Industritekniska IN

161 201

Naturvetenskaps NA

97 531

Restaurang livsmedel RL

140 476

Samhällsvetenskap SA

95 196

Teknik TE

113 246

VVS- och fastighet VF

137 671

Vård- och omsorgs VO

109 668

Programinriktat individuellt val för en grupp av elever
Motsvarande nationellt program

Övriga introduktionsprogrammet

Övriga introduktionsprogrammet

Per år

Övriga introduktionsprogrammet

151 358

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Per år

Nationellt program

431 840