Länk till startsidan

Ändra befintlig verksamhet

Om verksamheten helt eller till väsentliga delar ändras, utökas eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Förändringarna kan exempelvis gälla de lokaler som verksamheten nyttjar eller det antal grupper som verksamheten omfattar.

Kontakta bildningsförvaltningen:

E-post: bildning@ornskoldsvik.se