Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stöd när barn behöver extra hjälp i förskolan

Barnhälsa

Förskolan ska ge det stöd som barnets speciella behov kräver om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Det är rektorn vid förskolan som ska se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska få möjlighet att delta när man utformar de särskilda stödinsatserna.

Om du som förälder eller personalen i förskolan ser att ditt barn behöver extra stöd i förskolan så har personalen möjlighet att samarbeta med i första hand specialpedagog. Detta för att barnet ska få så bra förutsättningar som möjligt för sin utveckling. Om du har funderingar kring stöd är du välkommen att kontakta förskolepersonalen, rektorn för förskolan som ditt barn vistas på eller specialpedagog.