Länk till startsidan

Förskolans öppettider, inskolning, frånvaro

Öppettider

Allmänna öppettider i kommunal förskola är klockan 06:00–18:00. Öppettiderna kan variera mellan förskolorna. Beslut om varje förskolas öppettider fastställs emellertid utifrån föräldrars och vårdnadshavares behov av daglig vistelsetid för respektive barn. Förskola och familjedaghem hos dagbarnvårdare erbjuds barn i den omfattning det behövs med hänsyn till

  • föräldrars förvärvsarbete
  • föräldrars studier
  • barnets egna behov pga. familjens situation i övrigt
  • barnets eget behov av särskilt stöd

På sommaren håller förskolorna stängt under fyra veckor, oftast under juli månad. Då är verksamheten i området samlad till en sommaröppen enhet. Barn från andra förskolor, fritidshem och familjedaghem erbjuds då plats där. När det är dags att ansöka om sommarförskola kommer du att hitta mer information här på webbplatsen under Förskola.

Planeringsdagar genomförs 3-4 dagar per år vid varje förskola. Vårdnadshavare meddelas i god tid när dessa är inplanerade via Vklass eller på annat inarbetat sätt. Ingen reducering av avgiften sker. Vid behov kan alternativ omsorg ordnas på förskolan eller på annan förskola inom skäligt avstånd.

Inskolning

Den första tiden i förskolan, inskolningen, sker från det datum som föräldrar tillsammans med förskolan kommit överens om. Utifrån varje förskolas rutiner för introduktion av nya barn i förskolan är föräldrar delaktig i inskolningen. Inskolningen är viktig för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön och lära känna de andra barnen och pedagogerna. Den är också viktig för att du som förälder ska få ta del av det som kommer att bli en stor del av ditt och ditt barns vardag.

Så här gör du när du säger upp platsen

Uppsägning av plats kan göras via E-tjänsten - Avsluta placering eller via blankett som begärs via förskoleadministrationen. Blanketten skickas till:

Örnsköldsviks kommun
Bildningsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Uppsägningstiden är 2 månader. Den som sagt upp sin plats och efter ansökan får ny plats inom 4 månader betalar även avgift under uppehållet. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Frånvaro

Om du önskar behålla platsen vid längre ledighet behöver du fylla i en blankett och anmäla längre ledighet. Frånvaro eller tillfällig minskning av närvarotid under semester eller annan ledighet påverkar inte avgiften. Man betalar avgiften även vid frånvaro. Efter tre månaders frånvaro sägs förskoleplaceringen upp av bildningsnämnden.