Länk till startsidan

Vistelsetid och ledighet för barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Föräldrar som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på kvällar, nätter och helger. Föräldrar har inte rätt att nyttja barnomsorg på kvällar, nätter och helger under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Behov av barnomsorg ska vara regelbunden. Det görs inga tillfälliga placeringar under sommaren.

Till ansökan om barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska ett intyg eller schema från arbetsgivaren skickas med. Detta för att styrka behovet av barnomsorg. Schema eller intyg ska inkomma inom två veckor från ansökningsdatum.

Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och lämnas en månad i förväg. Schemat gäller för en månad åt gången.
Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det. Arbetstidsändring ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Vistelsetiden i barnomsorg på kvällar, nätter och helger är arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet och eventuell sovtid. Verksamheten tar emot barn från kl 14.00 vardagar och dygnet runt under helger.

Verksamhetsutveckling sker 3-4 dagar per år. Dessa dagar erbjuder kommunen ingen verksamhet. Föräldrar ska i god tid meddelas när dessa är inplanerade. Ingen reducering av avgiften sker.

All ledighet eller frånvaro ska meddelas förskolan. Om barnet varit frånvarande mer än 3 månader utan meddelande till omsorgen om ledighet så avslutas platsen.

När behovet av barnomsorg på obekväm tid upphör måste platsen sägas upp. Verksamheten har en månads uppsägningstid.