Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Yrkeshögskoleutbildningar

Här listas yrkeshögskoleutbildningar i Örnsköldsvik och i närområdet.

De finns både som korta kurser (upp till sex månader) och längre utbildningar (oftast mellan ett och två år långa). Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid, 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs helstudier. De allra flesta YH-utbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att skolorna inte får ta ut några undervisningsavgifter. Alla utbildningar berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakta respektive utbildningsannordnare om du har funderingar om en specifik utbildning.

Affärsutvecklare besöksnäring 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: januari 2022. Studieort: Örnsköldsvik.
YrkesAkademin YH AB

Affärsutvecklare inom besöksnäringen utvecklar och paketerar tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Efter avslutad utbildning finns möjligheter att arbeta som egen företagare inom besöksnäring eller som affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner, kommuner och regioner.
Mer information om Affärsutvecklare besöksnäring och ansökanlänk till annan webbplats


Bygglovshandläggare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Bygglovhandläggare arbetar med att handlägga bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Bygglovshandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis och arbetar också med att ge information och rådgivning till allmänheten.
Mer information om Bygglovshandläggare och ansökanlänk till annan webbplats


CAD-ingenjör processindustri 400 Yh-poäng

Studieform: distans. Studiestart: Augusti 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Teknikhögskolan

CAD-ingenjörer inom processindustrin arbetar med formgivning, konstruktion, beräkning och projektering inom processindustrin med hjälp av moderna 3D-konstruktions- och projekteringsprogram. Jobben för dessa specialister på rörkonstruktion och anläggningslayout finns inom processindustrin, industriell mat- och energiproduktion samt hos tillverkande läkemedelsföretag.
Mer information om CAD-ingenjör processindustri och ansökanlänk till annan webbplats


Hydraultekniker 150 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Hydraultekniker arbetar med att utveckla, montera, sälja och underhålla maskiner både i fält och inom industrin.
Mer information om Hydraultekniker och ansökanlänk till annan webbplats


Hydraulsystemtekniker 315 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik ITH

Hydraulsystemtekniker jobbar med allt från fordon, maskiner och vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Det leder till arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden och i skogen både i Sverige och utomlands. Det kan handla om att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.
Mer information om Hydraulsystemtekniker och ansökanlänk till annan webbplats


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 100%

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2021. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 100% och ansökanlänk till annan webbplats


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 50%

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz. Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 50% och ansökanlänk till annan webbplats


Medicinsk fotterapeut 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter möter ofta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.
Mer information om Medicinsk fotterapeut och ansökanlänk till annan webbplats


Musikmakarna / Songwriters Academy of Sweden 400 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Mellansels Folkhögskola

Musikmakarna utbildar låtskrivare i nära samarbete med musikbranschen och alla uppdrag ges direkt från musikförlag, bolag, artister osv och pitchas runt i Sverige och hela världen. Vi ser också Musikmakare som arbetar som producent, musikentreprenör eller med management inom populärmusik.
Mer information om Musikmakarna och ansökanlänk till annan webbplats


NETWORK ENGINEER – NÄTVERKSSPECIALIST 415 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: Höst 2021 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Vill du jobba som nätverksspecialist, nätdriftstekniker eller systemförvaltare? Arbetsuppgifterna ligger inom drift av nätverk, data- och nätverkskommunikation, konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll. Du kan även jobba med fiberutbyggnad, drift och underhåll av fibernät efter examen.

Mer information om NETWORK ENGINEER – NÄTVERKSSPECIALIST och ansökanlänk till annan webbplats


Produktionsutveckling Industri 4.0 325 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Produktionsutvecklare arbetar med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ny teknik, robotar och inbyggda system som ställer om tillverkningsindustrin blir vardag för nästa generations produktionsutvecklare.
Mer information om Produktionsutveckling industri och ansökanlänk till annan webbplats


Provtekniker, maskinutveckling 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2021. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Provningstekniker jobbar med framtidens produkter genom att utföra provningsuppdrag på maskinprototyper innehållande mekanik, hydraulik, el samt ha förståelse för styrsystem. Yrkesrollen samarbetar ofta med konstruktörer och andra personer som har behov av provning.
Mer information om Provtekniker, maskinutveckling och ansökanlänk till annan webbplats


Robot- och automationsprogrammerare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: Januari 2022. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Efter utbildningen är möjliga yrkesroller exempelvis robotprogrammerare, PLC-programmerare, och automationstekniker med arbetsuppgifter som att diagnostisera och åtgärda felkoder och ta fram automationslösning som är bäst lämpad för en applikation. Arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin och de allt fler områdena där automatiserade system tar plats.
Mer information om Robot- och automationsprogrammerare och ansökanlänk till annan webbplats


Systemutvecklare .Net med AI-kompetens 405 YH-poäng

Studieform: bunden.Studiestart: Höst 2021 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Fullstackutvecklare, Systemutvecklare eller Webbutvecklare är några av de möjliga yrkesrollerna efter den här utbildningen. Arbetsuppgifter innefattar att hantera komponenter som ingår i en applikation och sammanfoga detta till en användbar lösning gärna med inslag av Artificiell intelligens (AI), Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL).
Mer information om Systemutvecklare Net med AI-kompetens och ansökanlänk till annan webbplats

Ett urval av utbildningar på distans som bedrivs på orter inom pendlingsavstånd till Örnsköldsvik.

Information om respektive utbildning och ansökan hittar du på Yrkeshögskolans webbplats.länk till annan webbplats

Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun


Driftingenjör Elkraft 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun


Drifttekniker Kraft & Värme 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun


Montageledare Solel 100 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun


Underhållstekniker inom processindustrin 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun


Trafiklärare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkesakademin YH AB


Skärgårdskapten 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Klart Skepp Marinteknik AB

Specialiserad undersköterska i demensvård 200 YH-poäng

Studieform: distans.Studieort: Kramfors
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfors kommun


Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Kramfors
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfros kommun

Behandlingsassistent 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sollefteå
Reveljen, Sollefteå kommun


Socialadministratör 300 YH-poäng

Studieform:distans. Studieort: Sollefteå
Reveljen, Sollefteå kommun

Apotekstekniker 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Lernia Utbildning AB


Arbetsmiljöingenjör 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Vuxenutbildningen, Sundsvalls kommun


Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Vuxenutbildningen, Sundsvalls kommun


Specialistundersköterska inom akutsjukvård 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Vuxenutbildningen, Sundsvalls kommun


Specialistundersköterska inom barnsjukvård 210 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Vuxenutbildningen, Sundsvalls kommun


Säkerhetssamordnare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Vuxenutbildningen, Sundsvalls kommun


Behandlingspedagog 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Yrkesakademin YH AB


Elnätsspecialist 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Yrkesakademin YH AB


Elnätsspecialist inom reläskydd 215 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Yrkesakademin YH AB


Rörnätstekniker 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige


Systemutvecklare Java 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Yrkesakademin YH AB


Drifttekniker – processoperatör 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sundsvall
Creando Training AB – Creando School

Internationell handelslogistiker 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

 

Byggnadsingenjör produktion 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Hermods Umeå AB

 

CNC-tekniker – blått certifikat 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Dragonskolan, Umeå kommun

 

Driftledare lantbruk 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Forslundagymnasiet, Umeå kommun

 

VVS-ingenjör 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

 

Diagnostekniker 210 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Yrkeskademin YH AB

 

Instrument- och steriltekniker 315 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Plushögskolan AB - Vårdyrkeshögskolan

 

Fastighetsförvaltare 500 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

 

Redovisningsekonom 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Kunskap & Kompetens i Sverige AB

 

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB