Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Yrkeshögskoleutbildningar

Här listas yrkeshögskoleutbildningar i Örnsköldsvik och i närområdet.

De finns både som korta kurser (upp till sex månader) och längre utbildningar (oftast mellan ett och två år långa). Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid, 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs helstudier. De allra flesta YH-utbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att skolorna inte får ta ut några undervisningsavgifter. Alla utbildningar berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakta respektive utbildningsannordnare om du har funderingar om en specifik utbildning.

Affärsutvecklare besöksnäring 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2023. Studieort: Örnsköldsvik.
YrkesAkademin YH AB

Affärsutvecklare inom besöksnäringen utvecklar och paketerar tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Efter avslutad utbildning finns möjligheter att arbeta som egen företagare inom besöksnäring eller som affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner, kommuner och regioner.
Mer information om Affärsutvecklare besöksnäring och ansökan Länk till annan webbplats.


Bygglovshandläggare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2023. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Bygglovhandläggare arbetar med att handlägga bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Bygglovshandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis och arbetar också med att ge information och rådgivning till allmänheten.
Mer information om Bygglovshandläggare och ansökan Länk till annan webbplats.


CAD-ingenjör processindustri 400 Yh-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Teknikhögskolan

CAD-ingenjörer inom processindustrin arbetar med formgivning, konstruktion, beräkning och projektering inom processindustrin med hjälp av moderna 3D-konstruktions- och projekteringsprogram. Jobben för dessa specialister på rörkonstruktion och anläggningslayout finns inom processindustrin, industriell mat- och energiproduktion samt hos tillverkande läkemedelsföretag.
Mer information om CAD-ingenjör processindustri och ansökan Länk till annan webbplats.


Handledare inom LSS och socialpsykiatri 250 YH-poäng

Studieform: distans, 75% studietakt. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Vårdyrkeshögskolan

Som handledare inom LSS och socialpsykiatri hjälper du människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utveckla, anpassa och leda aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål.

Mer information om handledare inom LSS och socialpsykiatri Länk till annan webbplats.


Hydraultekniker 150 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022 och vår 2023. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Hydraultekniker arbetar med att utveckla, montera, sälja och underhålla maskiner både i fält och inom industrin.
Mer information om Hydraultekniker och ansökan Länk till annan webbplats.


Hydraulsystemtekniker 315 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik ITH

Hydraulsystemtekniker jobbar med allt från fordon, maskiner och vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Det leder till arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden och i skogen både i Sverige och utomlands. Det kan handla om att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.
Mer information om Hydraulsystemtekniker och ansökan Länk till annan webbplats.


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 100%

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2022. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 100% och ansökan Länk till annan webbplats.


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 50%

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz. Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 50% och ansökan Länk till annan webbplats.


Medicinsk fotterapeut 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter möter ofta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.
Mer information om Medicinsk fotterapeut och ansökan Länk till annan webbplats.


Musikmakarna / Songwriters Academy of Sweden 400 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Mellansels Folkhögskola

Musikmakarna utbildar låtskrivare i nära samarbete med musikbranschen och alla uppdrag ges direkt från musikförlag, bolag, artister osv och pitchas runt i Sverige och hela världen. Vi ser också Musikmakare som arbetar som producent, musikentreprenör eller med management inom populärmusik.
Mer information om Musikmakarna och ansökan Länk till annan webbplats.


Network engineer – nätverksspecialist 415 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: Höst 2022 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Vill du jobba som nätverksspecialist, nätdriftstekniker eller systemförvaltare? Arbetsuppgifterna ligger inom drift av nätverk, data- och nätverkskommunikation, konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll. Du kan även jobba med fiberutbyggnad, drift och underhåll av fibernät efter examen.

Mer information om NETWORK ENGINEER – NÄTVERKSSPECIALIST och ansökan Länk till annan webbplats.


Produktionsutveckling Industri 4.0 325 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Produktionsutvecklare arbetar med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ny teknik, robotar och inbyggda system som ställer om tillverkningsindustrin blir vardag för nästa generations produktionsutvecklare.
Mer information om Produktionsutveckling industri och ansökan Länk till annan webbplats.


Provtekniker, maskinutveckling 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Provningstekniker jobbar med framtidens produkter genom att utföra provningsuppdrag på maskinprototyper innehållande mekanik, hydraulik, el samt ha förståelse för styrsystem. Yrkesrollen samarbetar ofta med konstruktörer och andra personer som har behov av provning.
Mer information om Provtekniker, maskinutveckling och ansökan Länk till annan webbplats.


Robot- och automationsprogrammerare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2023. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Efter utbildningen är möjliga yrkesroller exempelvis robotprogrammerare, PLC-programmerare, och automationstekniker med arbetsuppgifter som att diagnostisera och åtgärda felkoder och ta fram automationslösning som är bäst lämpad för en applikation. Arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin och de allt fler områdena där automatiserade system tar plats.
Mer information om Robot- och automationsprogrammerare och ansökan Länk till annan webbplats.


Systemutvecklare .Net med AI-kompetens 405 YH-poäng

Studieform: bunden.Studiestart: Höst 2022 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Fullstackutvecklare, Systemutvecklare eller Webbutvecklare är några av de möjliga yrkesrollerna efter den här utbildningen. Arbetsuppgifter innefattar att hantera komponenter som ingår i en applikation och sammanfoga detta till en användbar lösning gärna med inslag av Artificiell intelligens (AI), Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL).
Mer information om Systemutvecklare Net med AI-kompetens och ansökan Länk till annan webbplats.


Underhållsingenjör – Smart Maintenance 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2022. Studieort: Örnsköldsvik.
Hermods AB

Som underhållsingenjör arbetar du med planering, genomförande, uppföljning och analys av underhållsinsatser. Du samordnar och leder maskinunderhållet i verksamhetens anläggningar. Du arbetar både strategiskt och operativt. Tillhör ofta en arbetsgrupp av tekniker och projektörer.

Mer information om Underhållsingenjör – Smart Maintenance Länk till annan webbplats.


Ett urval av distansutbildningar i de närliggande kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Umeå.

Information om respektive utbildning och ansökan hittar du på Yrkeshögskolans webbplats. Länk till annan webbplats.

Certifierad kyl- och värmepumptekniker inriktning energieffektivisering 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun

 

Driftingenjör Elkraft 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun

 

Drifttekniker Kraft & Värme 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun

 

Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och solenergikompetens 450 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkeshögskolan, Härnösands kommun

 

Trafiklärare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Yrkesakademin YH AB

 

Skärgårdskapten 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Härnösand
Klart Skepp Marinteknik AB

Specialiserad undersköterska i demensvård 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Kramfors
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfors kommun


Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Kramfors
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfors kommun

 

Mätningstekniker 415 YH-poäng

Studieform: Plats. Studieort: Kramfors
Yrkeshögskolan Höga Kusten, Kramfors kommun

Behandlingsassistent 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sollefteå
Reveljen, Sollefteå kommun

 

Processtekniker krossing, asfalt och beting 325 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sollefteå (Norrtälje, Vilhelmina)
Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lärcentrum


Stödpedagog 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Sollefteå
Reveljen, Sollefteå kommun

Byggnadsingenjör produktion 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Hermods Umeå AB


Distributionselektriker 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Movant AB

 

Instrument- och steriltekniker 315 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Plushögskolan AB – Vårdyrkeshögskolan

 

Internationell handelslogistiker 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

 

Järnvägsprojektör 450 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
TCC Sverige AB

 

Medicinsk sekreterare 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Plushögskolan AB – Vårdhögskolan

 

Miljö- och drifttekniker, vatten och avlopp 210 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Kunskap & Kompetens i Sverige AB

 

Mätningstekniker specialistkompetens geodesi 425 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Hermods AB Umeå

 

Redovisningsekonom 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Kunskap & Kompetens i Sverige AB

 

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB

 

Stödpedagog inom funktionshinderområdet 200 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Hermods AB Umeå

 

Systemutvecklare .NET 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
YrkesAkademin YH AB

 

Trädgårdsmästare, ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer 410 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Umeå kommun - Forslandagymnasiet

 

VVS-ingenjör 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studieort: Umeå
Folkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet