Länk till startsidan

Yrkeshögskoleutbildningar

Här listas yrkeshögskoleutbildningar i Örnsköldsvik.

De finns både som korta kurser (upp till sex månader) och längre utbildningar (oftast mellan ett och två år långa). Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid, 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs helstudier. De allra flesta YH-utbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att skolorna inte får ta ut några undervisningsavgifter. Alla utbildningar berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakta respektive utbildningsannordnare om du har funderingar om en specifik utbildning.

Affärsutvecklare besöksnäring 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Studieort: Örnsköldsvik.
YrkesAkademin YH AB

Affärsutvecklare inom besöksnäringen utvecklar och paketerar tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Efter avslutad utbildning finns möjligheter att arbeta som egen företagare inom besöksnäring eller som affärsutvecklare för anläggningar, destinationer och attraktioner, kommuner och regioner.
Mer information om Affärsutvecklare besöksnäring och ansökan Länk till annan webbplats.


Bygglovshandläggare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Bygglovhandläggare arbetar med att handlägga bygglov och tillsynsärenden enligt Plan- och bygglagen. Bygglovshandläggare får besluta om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis och arbetar också med att ge information och rådgivning till allmänheten.
Mer information om Bygglovshandläggare och ansökan Länk till annan webbplats.


Byggproduktionsledare ROT 430 YH poäng, 2 år. Studietakt 100%

Studieform: platsbunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsködlsvik. KYH.

Vill du utveckla ditt ledarskap och lära dig leda byggprojekt? Bli Byggproduktionsledare inom ROT och få spetskompetens inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad! Den här utbildningen går via KYH Anywhere Norr vilket innebär att du kan välja mellan studieorterna: Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå och Gällivare.
Mer information om Byggproduktionsledare ROT och ansökan Länk till annan webbplats.


Handledare inom LSS och socialpsykiatri 250 YH-poäng

Studieform: distans, 75% studietakt. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Vårdyrkeshögskolan

Som handledare inom LSS och socialpsykiatri hjälper du människor med psykiska, neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar att få ökad livskvalitet genom att stödja brukare i deras dagliga sysselsättning. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utveckla, anpassa och leda aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, behov, intressen och mål.
Mer information om handledare inom LSS och socialpsykiatri Länk till annan webbplats.


Hydraultekniker 150 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik, ITH

Hydraultekniker arbetar med att utveckla, montera, sälja och underhålla maskiner både i fält och inom industrin.
Mer information om Hydraultekniker och ansökan Länk till annan webbplats.


Hydraulsystemtekniker 315 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Institutet för tillämpad hydraulik ITH

Hydraulsystemtekniker jobbar med allt från fordon, maskiner och vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin. Det leder till arbetsuppgifter på kontoret, i verkstaden och i skogen både i Sverige och utomlands. Det kan handla om att utveckla produkter, programmera system, felsöka och reparera.
Mer information om Hydraulsystemtekniker och ansökan Länk till annan webbplats.

 

IT säkerhetstekniker – etisk hackare 440 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: Höst 2024 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Säkerhetstekniker, säkerhetsanalytiker eller säkerhetskonsult är exempel på yrkesroller som du kan jobba med efter utbildningen. Utifrån att säkerhet inom IT blir allt viktigare är detta en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Stort fokus i utbildningen ligger på att utifrån aktuella säkerhetsproblem och risker i de moderna nätverken utbilda i att minimera intrångsrisker i allt från datasystem till molnbaserade lösningar.

Mer information om IT säkerhetstekniker – etisk hackare och ansökan Länk till annan webbplats.


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 100%

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 100% och ansökan Länk till annan webbplats.


Kyrkomusiker 500 YH-poäng, studietakt 50%

Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Studieort: Mellansel. Mellansels Folkhögskola

Kyrkomusiker arbetar med att spela och sjunga, leda kör och undervisa i allt från barock till gospel och jazz. Utbildningen vänder sig till personer med väl uppövad förmåga i instrumentalspel och sång.
Mer information om Kyrkomusiker studietakt 50% och ansökan Länk till annan webbplats.


Medicinsk fotterapeut 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Norrlands yrkeshögskola (Kunskap och kompetens i Sverige AB)

Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter möter ofta riskgrupper med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psoriasis och reumatiska sjukdomar samt äldre och funktionshindrade.
Mer information om Medicinsk fotterapeut och ansökan Länk till annan webbplats.


Musikmakarna / Songwriters Academy of Sweden 400 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. Mellansels Folkhögskola

Musikmakarna utbildar låtskrivare i nära samarbete med musikbranschen och alla uppdrag ges direkt från musikförlag, bolag, artister osv och pitchas runt i Sverige och hela världen. Vi ser också Musikmakare som arbetar som producent, musikentreprenör eller med management inom populärmusik.
Mer information om Musikmakarna och ansökan Länk till annan webbplats.


Network engineer – nätverksspecialist 415 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: Höst 2024 Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Vill du jobba som nätverksspecialist, nätdriftstekniker eller systemförvaltare? Arbetsuppgifterna ligger inom drift av nätverk, data- och nätverkskommunikation, konfigurering och felsökning av avancerade nätverksprotokoll. Du kan även jobba med fiberutbyggnad, drift och underhåll av fibernät efter examen.

Mer information om NETWORK ENGINEER – NÄTVERKSSPECIALIST och ansökan Länk till annan webbplats.


Produktionsutveckling Industri 4.0 325 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Produktionsutvecklare arbetar med att effektivisera flöden, processer, produktionsteknik och mekaniska konstruktioner. Ny teknik, robotar och inbyggda system som ställer om tillverkningsindustrin blir vardag för nästa generations produktionsutvecklare.
Mer information om Produktionsutveckling industri och ansökan Länk till annan webbplats.


Platschef – hållbar produktion 240 YH-poäng

Studieform: platsbunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. KYH.

Arbetar du i byggbranschen och vill utvecklas i ditt jobb? Utbildningen till platschef kan vara nästa steg i karriären. Som utbildad platschef blir du rustad till att leda byggprojekt där du ansvarar för att planera upp byggprojektet från start till mål. Denna utbildning ger dig dessutom kompetenser att leda byggprojektet utifrån att produktionen ska vara så hållbar som möjligt.

Mer information om Platschef – hållbar produktion och ansökan Länk till annan webbplats.

 

Robot- och automationsprogrammerare 300 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: vår 2024. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin YH AB

Efter utbildningen är möjliga yrkesroller exempelvis robotprogrammerare, PLC-programmerare, och automationstekniker med arbetsuppgifter som att diagnostisera och åtgärda felkoder och ta fram automationslösning som är bäst lämpad för en applikation. Arbetstillfällena finns inom tillverkningsindustrin och de allt fler områdena där automatiserade system tar plats.
Mer information om Robot- och automationsprogrammerare och ansökan Länk till annan webbplats.


Systemutvecklare .Net med AI-kompetens 405 YH-poäng

Studieform: bunden. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik.
Edugrade AB

Fullstackutvecklare, Systemutvecklare eller Webbutvecklare är några av de möjliga yrkesrollerna efter den här utbildningen. Arbetsuppgifter innefattar att hantera komponenter som ingår i en applikation och sammanfoga detta till en användbar lösning gärna med inslag av Artificiell intelligens (AI), Maskininlärning (ML) och Deep Learning (DL).
Mer information om Systemutvecklare Net med AI-kompetens och ansökan Länk till annan webbplats.


UAS fjärrpilot och operatör 180 YH, cirka 1 år. Heltid

Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik. YrkesAkademin

UAS står för ”Unmanned aerial system”. I reglerna för drönare finns det i huvudsak tre kategorier – öppen, specifik och certifierad. Som utbildad UAS fjärrpilot och operatör inom kategori specifik planerar och genomför du uppdrag i och kring befolkade områden, med höga krav på säkerheten i luftrum och marken. Denna yrkesroll behövs inom flera branscher, och efter utbildningen kan du arbeta med allt från inspektion av fastigheter och infrastruktur, till inom lantbruk, skogsbruk, media, mätning, utbildning och blåljusverksamhet.
Mer information om UAS fjärrpilot och operatör och ansökan Länk till annan webbplats.


Underhållsingenjör – Smart Maintenance 400 YH-poäng

Studieform: distans. Studiestart: höst 2024. Studieort: Örnsköldsvik.
Hermods AB

Som underhållsingenjör arbetar du med planering, genomförande, uppföljning och analys av underhållsinsatser. Du samordnar och leder maskinunderhållet i verksamhetens anläggningar. Du arbetar både strategiskt och operativt. Tillhör ofta en arbetsgrupp av tekniker och projektörer.

Mer information om Underhållsingenjör – Smart Maintenance Länk till annan webbplats.