Länk till startsidan

Yrkeshögskola

Bra att veta

Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) är eftergymnasial, vilket innebär att du behöver ha klart motsvarande gymnasieskolan för att vara behörig. Utbildningarna kombinerar teoretiska studier med praktiska moment. Vissa delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats, lärande i arbete (LIA). Utbildningarna planeras och genomförs i samarbete med arbetslivet. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat rekryteringsbehov.

Yrkeshögskolan erbjuder både korta kurser (upp till sex månader) och längre utbildningar (oftast mellan ett och två år långa). Poängen visar hur lång den är. Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs helstudier. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbudet, utbildningarnas innehåll och inriktning. Varje år tillkommer nya utbildningar och andra upphör.

De allra flesta YH-utbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att skolorna inte får ta ut några undervisningsavgifter. Alla utbildningar berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.